• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
13.11.2019 9:48
På Prästgårdsbacken utförs anslutningsjobb 13.11 pga detta kan det förekomma avbrott i vattendistributionen. Avbrotten sker mellan kl. 8-20. ...

12.11.2019 15:57
Borgå stad ändrar sin faktureringspraxis under poststrejken som började den 11 november så, att betalningstiden för fakturor som faktureras ...

12.11.2019 13:42
Förslaget till detaljplan för Borgå torg presenteras för invånare, företagare och övriga intresserade på måndagen den 25 november kl. 17–19 i ...

8.11.2019 15:21
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 11.11 mellan kl. 8-20. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Rent ...

8.11.2019 8:44
Arbetsgruppen för inomhusluften i Peipon koulu samlades första gången den 4 november för att diskutera och bilda sig en uppfattning om ...

8.11.2019 8:20
Skyddshemmets tjänster är avsedda för alla som har upplevt våld i nära relationer eller hot om sådant, oberoende av personens ålder eller kön. ...

7.11.2019 9:21
Sibeliusgymnasiets julshow kommer till Borgå första gången lördagen den 7 december. Den drygt en timme långa föreställningen börjar kl. 15 i ...

6.11.2019 13:24
De gamla e-bokstjänsterna (Elib) eBiblioteket Östnyland och Lukas går samman och öppnar måndagen 11.11.2019 som Helle-Biblio.

5.11.2019 8:07
Borgå stadsbibliotek har kört igång projektet Läsrörelse i familjerna. Syftet med projektet är att främja läsning i barnfamiljer, skapa en ...

4.11.2019 23:00
Skattesatser för år 2019 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2020 fastställs till 19,75 % ...