• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
26.10.2018 16:16
Pga av vattentjänstarbeten stängs Blinkonsvägen mellan Helsingforsvägen och Blinkonsstigen måndagen 29.10.2018 kl. 9.00. Omväg till ...

26.10.2018 15:47
Vattenverket utför ledningsarbeten i Saxby. Vattnet stängs på ett område I Saxby måndagen den 29.10. kl. 9.00 och man beräknar att ha arbetet ...

26.10.2018 14:35
För utvecklingen av utbildningstjänster i norra Borgå arrangeras det för invånarna på området ett diskussionsmöte och hörande onsdagen den 31 ...

25.10.2018 13:56
Systemet för underhållet av Borgå stads byggnadsegendom har auditerats i början av hösten. Rapporten om intervjuauditeringen som en utomstående ...

25.10.2018 13:31
Några lärare från Borgå konstskola åker i november till konstparken Metsä Village i Hanno i Japan, där de under en vecka ska utbilda japanska ...

25.10.2018 11:36
Helle-bibliotekens gamla ellibs e-bokstjänster slås nu samman till en Helle-ellibs. Om du tidigare har använt någon av ellibs e-boksamlingar ...

25.10.2018 10:15
På Vårberga regionala arbetsgruppens (KeVå) möte kom man fram med en idé och önskemål att ordna en bytesdag för kläder och idrottsutrustning. Nu ...

24.10.2018 19:24
Bildningsnätsutredningen 2020 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna utredningen Bildningsnätet 2020. Stadsfullmäktige beslutade ...

24.10.2018 10:28
Borgå stads kulturtjänster bjuder in elever i årskurs två på film till Bio Rex under skolornas filmvecka 29.10–2.11.

24.10.2018 9:40
Borgå har inlett ett projekt för ett helt kvarter som ska byggas i trä på västra åstranden. Staden har berett en anbudsförfrågan om samarbetet ...