• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
3.11.2017 9:58
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat projektbidrag för planering av bokbussen i Borgå.

3.11.2017 8:21
Väderleksförhållandena har varit så gynnsamma att frysningen av stora konstisbanan har lyckat fint och vi kan öppna planen för användning fre. ...

2.11.2017 11:25
Samfundsskatteinkomster som Borgå stad får nästa år är större än vad man förutsåg. Stadens skatteinkomster kan därför i år förväntas växa så ...

2.11.2017 10:30
Svenska veckan har ordnats sedan hösten 2000 och är ett av de största kulturevenemangen på svenska i Finland. Idag deltar 15 orter i evenemanget. ...

1.11.2017 10:07
Projektet Nyland 2019 inbjuder invånarna till ett diskussionsmöte som arbetsgruppen för tjänster för funktionshindrade ordnar som en del av ...

1.11.2017 8:32
Utlåtande om planen för väghållningen 2018 - 2021 Stadsutvecklingsnämnden konstaterade i sitt utlåtande till närings- trafik- och miljöcentralen ...

31.10.2017 11:32
Sisäilmayhdistys ry ordnar i samarbete med Edupoli och Borgå stad seminariet Sisäilmapaja9 i Konstfabriken i Borgå 15–16.11.2017. I seminariet, ...

31.10.2017 8:33
Webbtjänsten Koppari som innehåller information om tjänster för unga får en ny utformning i början av november. Man har finslipat beskrivningarna ...

30.10.2017 20:09
Utveckling av Konstfabrikens verksamhet Stadsstyrelsen beslutade enhälligt villkorligt att förvaltningen och uthyrningen av Konstfabrikens ...

30.10.2017 14:05
Staden premierade sina anställda på traditionellt vis på Må bra-eftermiddagen 30 oktober  Idrottsinstruktör Mari Römpötti på idrottsväsendet ...