• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
10.10.2021 18:14
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i daghemmet Pärlan. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I daghemmet har 20 ...

10.10.2021 18:09
Fall av coronavirussmittor har konstaterats i Tallberga daghem. De smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I daghemmet har 30 ...

8.10.2021 11:24
Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Keskuskoulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I skolan har 17 ...

7.10.2021 10:39
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Keskuskoulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I skolan har fyra personer ...

5.10.2021 15:03
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfeltin koulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I skolan ...

10.9.2021 14:25
Läget med coronavirusepidemin är i Borgå lugnare i dagsläget och incidenstalet har sjunkit. Enligt smittorna under två veckor är incidenstalet 91,1. 

4.9.2021 15:17
Coronavirussmitta har konstaterats i Peipon koulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I skolan har sammanlagt ungefär 20 ...

3.9.2021 15:04
Situationen i Borgå gällande coronavirusepidemin är ungefär lika som förra veckan och Borgå är fortfarande i coronavirusepidemins ...

1.9.2021 14:41
Coronavirussmittor har konstaterats både i Pääskytien koulu och Peipon koulu. De smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I skolorna ...

29.8.2021 16:31
Coronavirussmitta har konstaterats i päiväkoti Helmi. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I daghemmet har ungefär 20 personer ...