• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
25.5.2020 10:41
Rosk’n Rolls avfallsstationer övergår till sommaröppettider från och med måndag 1.6. Vanligtvis övergår avfallsstationerna till sommaröppettider ...

20.5.2020 14:58
Borgå stads ekonomi försvagas kraftigt på grund av coronaepidemin när utgifterna stiger och inkomsterna försvagas samtidigt, framgår det av ...

19.5.2020 14:51
Stadsstyrelsen beslutade den 26 mars enhälligt inleda samarbetsförhandlingar om att minska personalutgifter. Samarbetsförhandlingarna mellan ...

19.5.2020 10:40
Utlåningsverksamheten inleddes på stadsbiblioteks verksamhetsställen onsdagen den 13 maj. Det har varit glädjande att se hur kunderna hittat ...

18.5.2020 11:27
Borgå simhall kan enligt uppfattningen just nu öppnas för allmänheten i augusti. Öppningstidpunkten kan ändå ännu ändras ifall koronasituationen ...

17.5.2020 11:57
I Linnajoen koulu i Borgå har en elev konstaterats ha coronavirussmitta. Hälsovårdsmyndigheterna följer den smittades mående och den smittade har ...

15.5.2020 15:25
En anställd i Borgå stads familjedagvård har konstaterats ha coronavirussmitta. Hälsovårdsmyndigheterna följer den smittades mående och den ...

15.5.2020 13:11
Borgå stads utbildningstjänster har utrett hur vårdnadshavare, elever och personal har upplevt skolornas distansundervisning.

14.5.2020 10:43
Den offentliga sektorns finansiella underlag har i och med coronakrisen försvagats på ett aldrig tidigare skådat sätt. Regeringen har kommit till ...

13.5.2020 14:50
- Medborgarinstitutets närundervisning avbröts i mars på grund av beredskapslagen. Undantagsförhållandena upphör nu också för det fria ...