• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
28.9.2020 16:18
Borgå stad har gjort upp rekommendationer för Borgåbor för att coronal&au ...

24.9.2020 9:42
Boendena i Borgå stads servicehem och Äppelbackens servicehus får igen regelbundna aktiviteter i sin vardag. Under coronatiden besökte ...

16.9.2020 11:12
Direktiv om barnet (0–12 år) insjuknar i luftvägsinfektion Detta uppdaterade direktiv berör barn (0–12 år) i ...

16.9.2020 8:41
Från och med 21.9. kan man igen boka mötesutrymmen i Äppelbacken. Mötesrummen Silva och Melba kombineras till ett utrymme. ...

9.9.2020 15:31
Sedan våren har stränga besöksbegränsningar varit i kraft inom serviceboenden i Borgå. I början av sommaren togs besöksstugorna i bruk och besök ...

9.9.2020 13:03
Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden.

7.9.2020 11:12
Munhälsovårdens icke brådskande tjänster startar sin verksamhet 28.9.2020. I första hand gäller det den vård som blev på hälft i våras och Smidig ...

4.9.2020 10:05
Efterfrågan på ansiktsskydd har avtagit avsevärt och utdelningspunkterna för ansiktsskydd fylls inte längre på efter den 4 september.

3.9.2020 10:00
Statens budget för år 2021 bereds under exceptionellt utmanande förhållanden. Coronaviruspandemin är inte över ...

28.8.2020 8:47
Under en dryg vecka ha det delats ut närmare 4000 ansiktsskydd för mindre bemedlade på olika ställen i Borgå. Efterfrågan på ansiktsskydd har ...