• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
7.10.2019 9:05
Borgå stad håller på att göra upp ett digiprogram där ett av målen är att göra invånarnas vardag smidigare med hjälp av digitalisering. ...

19.6.2019 11:37
Under sommaren kan borgåborna berätta om sina erfarenheter och åsikter om aktuella ärenden i Team Borgå. Frågorna kan nu besvaras också på nätet. 

11.6.2019 8:32
Försöket med stadscyklarna startar och vi får cyklarna i bruk ännu före midsommaren. Man kan hyra cyklarna antingen för en resa, för en eller ...

7.3.2019 10:57
Borgå stad kartlägger som bäst, med hjälp av Team Porvoo applikationen, hur bra kommuninvånarna känner till kommunteknikens elektroniska ...

29.1.2019 8:46
Hurdana ändringar i vardagen är du beredd att göra för att dämpa klimatförändringen? Hur kan Borgå stad hjälpa dig att göra hållbara och ...

9.1.2019 9:40
Staden ordnar den 9–24 januari en namntävling för den nya skolan i norra Borgå. Elever och stadsbor får lämna in namnförslag och till slut ger en ...

5.10.2018 8:17
I Team Borgå-applikationen kan allmänheten föra fram sina tankar om hur skolor namnges och om vad den svenskspråkiga skolan i Tolkis ska heta i ...

17.9.2018 10:06
Vid ett stadsevenemang kl. 10–16 på fredagen den 21 september som är öppet för alla firar vi en bilfri dag och Nollutsläppsdagen. Evenemanget ...

3.9.2018 11:56
Borgå och Lovisa städer lanserar i slutet av året en ny tjänst som ska förbättra mobilitetstjänsterna i byar och glesbygden och samtidigt minska ...

31.5.2018 10:21
Borgå stadsbibliotek utreder som bäst genom en enkät i appen Team Borgå hur bibliotekets olika verksamhetsställen och bokbussen används och hur ...