• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
11.10.2019 12:52
Korrigering 15.10.2019: Den svenska översättningen har korrigerats så att den motsvarar den finska texten. De korrigerade meningarna är märkta ...

27.9.2019 9:07
Arbetet med renoveringen av takkonstruktionerna i ishallen i Kokon har blivit färdigt och hallen öppnas senast måndagen den 7 oktober.


20.9.2019 13:35
Renoveringen i Kvarnbackens skola inleddes för ungefär ett år sedan och nu är inneluftsrenoveringen ungefär halvvägs. En byggnadsdel, stora ...

18.9.2019 14:19
Strömborgska skolans byggnad är i behov av en grundlig renovering och enligt fastighetsbesiktningen finns skador på många håll i byggnaden. ...

17.9.2019 10:14
Inomhusluftsrenoveringarna i Pääskytien koulu framskred under sommaren på stora områden i de allmänna lokalerna och i byggnadens mest ...

3.9.2019 8:22
Staden har kunnat förbättra läget med Albert Edelfeltin koulus (AE-koulu) inomhusluft genom att gallra saker, förbättra ordningen, med hjälp av ...

28.8.2019 13:57
Tidtabellen för Jokilaakson skolas nybyggnad är ännu öppen, och skolan och förskolan fungerar tillsvidare i de gamla lokalerna i Torasbacka och Kerko.

1.8.2019 9:09
Eklöfska skolan får inleda läsåret i nya utrymmen och tätningsrenoveringen i Linnajoen koulu är klar. Byggandet ...

4.7.2019 10:23
De genomförda konditionsundersökningarna under våren har blivit färdiga för Sannäs skola, Ilolan koulu och Epoon koulu. Målet för fukt- och ...

28.5.2019 13:35
Renoveringsarbetena för att förbättra inomhusluften i Peipon koulu påbörjas genast då sommarlovet börjat. På sommaren ska golvbeläggningen i ...