• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
18.5.2020 11:40
Undersökningarna av inomhusluften i förskoleundervisningens lokaler på högsta våningen av Keskuskoulus äldsta del har fortsatt. Resultaten från ...

22.4.2020 11:33
Efter att ombyggnaden av Linnankosken lukio blev färdig har man uppföljt läget med gymnasiets inomhusluft. På olika ställen i huvudbyggnaden har ...

22.4.2020 10:28
I den äldsta sdelen av Estbacka daghem finns skador som måste grundligt renoveras, och dessutom finns det problem med golvbeläggningarna i den ...

4.3.2020 13:41
Gymnastiksalsbyggnaden i Jokilaakson koulu renoveras under sommaren och hösten och skolans gårdsområden rustas upp under sommaren.

13.2.2020 8:38
Renoveringsarbetena i Kvarnbackens skola framskrider som planerat och renoveringen blir klar i sin helhet under sommaren 2020. Arbetsgruppen för ...

12.2.2020 9:04
I Estbacka daghem görs en fukt- och inneluftteknisk konditionsutredning. Daghemmet byggdes i tre etapper åren 1991, 2001 och 2015.

4.2.2020 15:43
Stadsstyrelsen behandlar den 10 februari ärendet som gäller reklamationen av byggarbeten i Albert Edelfeltin koulu. Staden har beställt en ...

28.1.2020 11:32
Det görs ytterligare undersökningar vid Hindhår bildningscentrum för att undersöka inomhusluften i förskolans lokaler. Arbetsgruppen för ...

24.1.2020 13:15
Ytterligare utredningar om inomhusklimatet görs i Parkdaghemmets förskolegruppers utrymmen i Keskuskoulu.

12.12.2019 8:04
Vårterminen i Albert Edelfeltin koulu (AE-skolan) börjar normalt i huvudbyggnaden. Reparationerna för att förbättra inomhusluften i skolan börjar ...