• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
25.2.2021 16:38
Tiderna som kan beställas via den elektroniska tidsbeställningen för personer över 75 år har reserverats t.o.m. tisdagen den 2 mars. Nya tider ...

25.2.2021 15:46
Högstadieskolor och gymnasier i Borgå har distansundervisning den 8–28 mars. I övrigt fortsätter coronarestriktionerna och -rekommendationerna i ...

25.2.2021 14:08
Social- och hälsovårdsnämnden fattar ett beslut om upphandling av coronavaccineringstjänst vid sitt extrainsatta möte den 3 mars. – Tillgången ...

23.2.2021 8:36
Stadsstyrelsen behandlar vid ett extra möte den 24 februari en ändring av förvaltningsstadgan med anledning av en ändring av lagen om smittsamma ...

22.2.2021 14:55
Coronavaccinationerna för personer i ålder 75–80 år, dvs. personer som är födda 1946 eller tidigare inleds under första veckan i mars. ...

20.2.2021 11:30
Ett nytt fall av fall av coronavirussmitta har konstaterats i Huktis daghem. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.


18.2.2021 16:09
Ungdomslokalernas verksamhet öppnas begränsat. I övrigt fortsätter coronarestriktionerna och -rekommendationerna i Borgå att huvudsakligen gälla ...

18.2.2021 13:20
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Huktis daghem.

18.2.2021 12:17
Alla boendena i stadens servicehus har fått coronavaccin och cirka 60 procent av Borgåbor över 80 år har vaccinerats. Vaccinationerna framskrider ...

15.2.2021 11:05
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Gammelbacka daghem. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.