• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
29.6.2020 15:23
Begränsningarna för idrottsplatserna inomhus och utomhus fortsätter till slutet av juli.

25.6.2020 8:30
Stadens luftvägsinfektionsmottagning och provtagning för coronavirus är från den 29 juni öppen på vardagar ...

10.6.2020 14:29
Coronakrisen orsakade en överraskande ekonomisk situation för flera SMF (små och medelstora företag) och mikroföretag inom turism- och ...

4.6.2020 16:01
Stadens mycket svaga ekonomiska utsikter kommer i år att få en vitamininjektion tack vare ett stödpaket till kommunerna som ingår i regeringens ...

4.6.2020 10:29
Eftersom coronasituationen lugnat ner sig, kan staden minska sina coronarådgivnings- och mottagningstjänster en aning. Samtidigt kan staden i ...

29.5.2020 8:47
Borgå stads social- och hälsovårdstjänster börjar öppnas den 1 juni. Bland annat kan mödrarådgivningen och familjerådgivningen nu börja ta emot ...

29.5.2020 8:43
Staden har skaffat fyra mötesplatser i anslutning till äldreomsorgens enheter, sk. mötesstugor. Containern har två ingångar och i mitten en vägg ...

28.5.2020 13:11
Stadsbiblioteks lokaler och tjänster öppnas för kunderna från och med måndag 1.6.

28.5.2020 10:19
– Också den här sommaren får vi njuta av motionsglädje och delta i till exempel parkgymnastik och utfärder. Borgå erbjuder också fina möjligheter ...

28.5.2020 9:49
Det är fortfarande möjligt att ansöka om verksamhetsstöd för ensamföretagare och stödet, som är 2 000 euro, kan ännu beviljas åt nya sökande. ...