• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.9.2020 13:46
En strukturutredning pågår inom kultur- och fritidstjänsterna. I utredningen granskas särskilt strukturerna för det fria bildningsarbetet, den ...

28.8.2020 14:25
Kulturprogrammet utarbetas som bäst i Borgå. I programmet specificeras fokus, målsättningar och vision för stadens kulturverksamhet fram till år ...

13.8.2020 9:41
Borgåbornas synpunkter för ett nytt kulturprogram kartläggs med en enkät.

22.5.2020 13:40
Borgå medborgarinstitut hade återigen glädjen att dela ut betyg till de elever som deltagit i den grundläggande undervisningen i teaterkonst. De ...

14.5.2020 8:35
Musikinstitutet fortsätter distansundervisningen terminen slut under tiden 14.5-29.5.2020. Musiklekskolans blogg uppdateras ännu varje vecka med ...

6.5.2020 13:15
Borgå konstskola firar i år 35-årsjubileum för sin verksamhet.

27.3.2020 12:57
- Vårt digitala projekt har fått en fartfylld start. Borgånejdens musikinstitut har tagit ett enormt digitalt språng då undervisningen av 2400 ...

9.12.2019 9:48
Undervisnings- och kulturministeriet kommer att bevilja en kännbar tilläggsfinansiering för Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskolas ...

23.10.2019 8:57
Renoveringen av tillfälliga lokaler för Borgå konstskola i före detta Katthult daghem är slutförd. Flytten till adressen Linnankoskigatan 33–35 ...

5.6.2019 14:24
Den gamla skofabriken i Mäntsälä rustas upp till bostäder och det föreslås att man i gaveln på byggnaden bygger ett nytt annex som hyrs ut till ...