• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
20.10.2021 8:55
Den nationella Cellotävlingen i Borgå för barn och unga inleds torsdagen den 21 oktober i Konstfabriken i Borgå. På grundval av ansökningarna ...

1.10.2021 12:07
I kultur- och fritidstjänsternas utredning om förvaltningsstrukturen har man kommit fram till en modell där Borgånejdens musikinstitut och Borgå ...

8.9.2021 12:27
Samarbetet mellan Borgånejdens musikinstitut och daghemmen i Borgå, vilket startade på nytt förra hösten efter några års paus, fortsätter även ...

5.5.2021 14:30
Borgå stads idrotts-, ungdoms- och kulturtjänster erbjuder igen mångsidiga aktiviteter under sommarlovet.

27.4.2021 14:07
För att fira glada första maj börjar den virtuella konsertserien En stund på konsert som Borgånejdens musikinstitut producerar.

22.4.2021 15:44
Borgånejdens musikinstituts elever i grundundervisningens (som kommit in via inträdesprov) som är födda 2007 eller tidigare återgår till ...

18.12.2020 8:20
– I Borgånejden deltar rentav 1 130 barn i åldern 3–5 år i musiklekskola i daghemmen under sin vårddag. I Borgå deltar 830, i Borgnäs 90 och i ...

25.11.2020 8:25
Konserter som Borgånejdens musikinstitut tänkte arrangera flyttas på grund av coronaläget huvudsakligen till en senare tidpunkt eller streamas ...

19.10.2020 11:20
Borgåborna fick berätta sin åsikt om kulturverksamhet i Borgå i en enkät i slutet av sommaren 13.8–10.9.2020.

17.9.2020 13:46
En strukturutredning pågår inom kultur- och fritidstjänsterna. I utredningen granskas särskilt strukturerna för det fria bildningsarbetet, den ...