• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
11.6.2019 9:43
Reparationen av de bärande konstruktionerna i Kokon ishall förs framåt med en så snabb tidtabell som möjligt och målet är att hallen kan öppnas ...

5.6.2019 8:59
Ordnar du tjänster eller aktiviteter för äldre? Erbjuder ditt företag produkter som underlättar vardagen för de äldre? Kom och presentera ditt ...

4.6.2019 9:03
Det har konstaterats brister i de bärande konstruktionerna i Kokon ishall och hallen stängs på grund av säkerhetsskäl. En eventuell reparation ...

21.5.2019 8:48
Den populära och önskade sommarlunchen serveras igen i Kantelehuset i Vårberga 3–20 juni. Lunchen serveras under vardagar kl. 11.30–13, så länge ...

17.5.2019 8:57
Borgå stad har beslutat om utdelningen av bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar. Staden beslutade även om vem som ska få Konstnärs- ...

25.4.2019 9:00
Fredagen den 3.5 kl. 14–16 ordnas vårens sista seniordisco i Konstfabrikens Fabrikssal.

28.3.2019 11:27
Arrangörer av kulturevenemang kan anhålla om avtalspris för Grands och Konstfabrikens salar på kulturtjänsternas ansökningsblankett.

13.3.2019 9:40
Arbetet med förortsutveckling fortsätter aktivt både i Gammelbacka och i Vårberga. I år ligger fokus på att utveckla planläggning, grönområden, ...

25.2.2019 8:41
Är du intresserad av frivilligt arbete med äldre? I Borgå ordnas utbildningar i frivilligarbete under våren både på finska och svenska. Under ...

13.2.2019 8:51
– Borgå stad och föreningen ENTER ry, har tillsammans främjat utbudet på digihandledningen för seniorer i Borgå. De frivilliga kamrathandledarna ...