• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
9.3.2020 8:27
Kulturlunchen arrangeras på måndag 20.4.2020 klockan 13–15 i Konstfabrikens Fabrikssal.

5.3.2020 14:07
En inskolad och ivrig skara frivilliga är redo att ge andra pensionärer handledning i det som Äppelbackens motionssal har att erbjuda. ...

28.2.2020 11:37
Uppdaterad 19.3.2020
Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. ...

26.2.2020 9:34

Utarbetandet av fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum har inletts. Arbetet pågår hela året och målet är att ...

21.2.2020 9:44
Bytesdagen för kläder och idrottsutrustning ordnas igen i Vårberga den 14 mars på invånarnas begäran. Bytesdagen ordnas kl. 11–14 i Kantelehuset ...

14.2.2020 10:10
Är du intresserad av frivilligarbete med äldre personer? I mars ordnas en kort informativ kurs för alla intresserade. Under utbildningen ...

3.2.2020 8:25
Den två år långa mandatperioden för företrädare i Borgås äldre- och handikappråden slutade vid utgången av förra året. De gamla företrädarna ...

28.1.2020 13:13
Kulturtjänster understöder arrangörer av kulturevenemang genom nedsatt salhyra i Konstfabriken och Grand. Konstfabrikens subventionerade hyra är ...

15.1.2020 9:45
Stadens äldreomsorg och idrottstjänster önskar att kamratrådgivning i konditionssalen från seniorer till seniorer ska få fotfäste också i Borgå. ...

9.1.2020 9:29
I Vårberga installeras blåvita blinkande ljus för skyddsvägar med hjälp av medborgarbudget. Ljusen var invånarnas favorit i en omröstning som ...