• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
29.5.2019 9:34
Försöket med Byaskjussen, som kvällstid fungerat som kollektivtrafik i de norra stadsdelarna, avslutas den 31 maj då de sista turerna för den här ...

17.5.2019 9:56
Vem gör de bästa fynden och får de bästa erbjudandena? Vårmarknaden arrangeras längs åstranden och runt salutorget torsdagen den 23 maj och ...

17.5.2019 9:46
Borgå stad börjar ge adresser till byggnader som är belägna på öar. Enligt anvisningar och rekommendationer från Kommunförbundet ska kommuner ge ...

8.5.2019 10:19
Anbudstävlingen om en samarbetsmodell och tomtöverlåtelse för ett trähuskvarter på Västra åstranden i Borgå har avgjorts Som bästa förslag valdes ...

24.4.2019 9:01
Borgå stads enhet för stadsmätning låter utföra flygfotografering och laserskanning i Gammelbacka, Pepot, Johannisberg och Estbacka under våren ...

5.4.2019 11:02
Trafik- och kommunikationsministeriet publicerade en utredning om östbanan den 5 april. Enligt utredningen skulle en ny Östbana ...

4.4.2019 14:44
Konsultbyrån för regionutveckling MDI har för landskapen i Östra Finland och städerna Kouvola och Borgå gjort en utredning om järnvägsprojekten i ...

28.3.2019 10:14
Borgå stad inledde uppsamlingen av sandningssand från gatorna vecka 12, då det fuktiga vädret gynnade sopandet. På onsdagen 27.3 har tvättandet ...

27.3.2019 10:47
Borgå stad inleder grundförbättringen av stenläggningen på Gabriel Hagerts gränd bakom Gamla rådhuset i början av april med förberedande arbeten. ...

25.3.2019 12:03
Vid Kokon idrottscentrum ordnas under det kommande veckoslutet 30–31 mars flera stora publik- och idrottsevenemang som påverkar trafiken och ...