• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
1.4.2020 12:08
Finska vikens sjöbevakningssektion påminner att begränsningarna som gäller överskridning av riksgränsen ...

28.2.2020 11:37
Uppdaterad 19.3.2020
Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. ...

26.2.2020 9:34

Utarbetandet av fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum har inletts. Arbetet pågår hela året och målet är att ...

24.2.2020 8:52
Ansökningstiden för Borgå stads båtplatser har börjat. Stad har ca 1 000 båtplatser vid Borgå å samt i Gammelbacka, Hammars, Tolkis, Kråkö, ...

20.2.2020 8:40
Enkäten om boende, som kunde besvaras till mitten av februari, gav mycket information om borgåbornas behov och önskemål i anslutning till boende. ...

13.2.2020 8:49
Invånarnas och myndigheternas åsikter om detaljplaneutkastet för Borgå torg och dispositionsplanen för Borgå parkgata samlades som stöd för den ...

11.2.2020 13:21
Under LUCIA-projektet förverkligas en ca en kilometer lång lättrafikled med energieffektiv och smart belysning vid Västra åstranden i Borgå.

10.2.2020 13:04
Stadsplaneringen i Borgå bereder en delgeneralplan för de centrala delarna i Borgå som påverkar den framtida markanvändningen. För planen ...

3.2.2020 9:22
Borgå stad utarbetar som bäst ett boendeprogram. Målet med programmet är att ordna boendeförhållanden så att varje kommuninvånare har en bra och ...

27.1.2020 8:38
Borgå stad utarbetar en delgeneralplan för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag. Delgeneralplanearbetet har nu framskridit till det skede att ...