• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
13.9.2019 13:22
Stadsutvecklingsnämnden behandlar budgetförslaget på sitt möte den 17 september och byggnads- och miljönämnden den 24 september. Budgetboken är ...

12.9.2019 11:33
Hyreskontraktet för Taxistationen vid salutorget i Borgå har upphört liksom Taxi Porvoo-Borgås verksamhet. Till följd av detta stängs ...

3.9.2019 14:49
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ordnar i samarbete med Sibbo kommun och Borgå stad ett ...

2.9.2019 15:16
Anbudstiden för koncepttävlingen för västra åstranden gick ut 30.8.2019. Man fick fyra anbud inom utsatt tid.

30.8.2019 15:34
Byaskjussen som betjänar glesbygden startar med många nyheter på måndag 2.9.

30.8.2019 8:42
Borgå stads boende- och företagsparkeringstillstånd kan nu, oberoende av tid och plats, köpas från en nätbutik. I och med förändringen upphör ...

12.8.2019 18:44
– Staten bör förplikta sig att främja Östbanan redan under den pågående regeringsperioden som en del av en ...

9.8.2019 9:22
I närheten av Borgå torg har det förekommit störningar i några bilars fjärrstyrda centrallås under de ...

9.8.2019 8:06
När skolorna börjar är det ett bra tillfälle att se över familjens motionsvanor. Genom att låta barnet gå, cykla eller åka sparkcykel till skolan ...

30.7.2019 9:33
Förutsättningarna för utveckling av Sköldvikområdet förbättrades när detaljplanen för Kullo företagsområde trädde i kraft den 29 juli 2019. ...