• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
30.4.2020 10:56
På grund av gatubyggnadsarbeten stängs Ernestasvägens anslutning till Helsingforsvägen under tiden 4. – 15.5.2020. ...

29.4.2020 9:34
Stadsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte den 24.3 2020 att sänka hyrespriset för de uteserveringar, som Borgå stad hyr ut.

29.4.2020 9:04
Enheten för stadsmätning låter utföra flygfotograferingar och laserskanning från c. 500 meters höjd med helikopter på Borgå centrums och Finbys ...

28.4.2020 12:29
Under den utsatta tiden kom det 226 ansökningar om Borgå stads bidrag för tredje sektorn och bland sökandena finns det också nya verksamheter. ...

27.4.2020 9:56
Det är lätt att hålla fysiskt avstånd också då du cyklar. Ta alltså hand om ditt välbefinnande också under undantagsförhållanden och delta ...

16.4.2020 9:44
Ett nytt slags K-kvarter håller på att komma till stånd på Västra åstranden i Borgå, på området mellan Konstfabriken och Kokonvägen.

9.4.2020 14:18
De nya trafikarrangemangen på och runt bron i Gamla stan i Borgå baserar sig på de undersökningar broexperter har gjort den här veckan.

8.4.2020 13:07
Arbetet med utvecklingen av Kokon idrottscentrum har framskridit från intervjuer till enkäter. Med hjälp av enkäten kan användarna av Borgås ...

8.4.2020 9:27
Stadsutvecklingsnämnden har vid sitt möte 24.3.2020 beslutat framlägga ett detaljplaneförslag som stadsutvecklingen har berett och som gäller ...

2.4.2020 10:05
Efter ett uttalande av broexperter, har staden beslutat att begränsa trafiken på bron i Gamla stan i Borgå.