• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
3.6.2020 10:36
Borgå stad har beviljats Miljöministeriets finansiering för ett projekt för mobilitetsstyrning av arbets- och tjänsteresor som påbörjades i maj ...

1.6.2020 10:18
Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020. Trafikreglerna ändras inte mycket, men i och med den nya lagen ändras några regler och vägmärken. ...

27.5.2020 9:51
Fältarbeten för en kulturmiljöutredning inleds i Kullo, Mickelsböle och Sköldvik. Till utredningsområdet hör även delar av byarna Svartbäck, ...

26.5.2020 14:36
Från och med den 1.6 2020 kan man endast betala Borgå stads parkeringsavgift med mynt eller mobilapplikation. Möjligheten att betala med kort i ...

26.5.2020 10:38
Stadens servicekontor Kompassen öppnas måndagen den 1 juni. Anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien finns framme i Kompassens kundutrymmen. ...

25.5.2020 9:25
Borgå stad har sålt en tomt på västra åstranden till FH Invest Oy. Tomten ligger vid Alexisstigen 6. Avsikten är att bygga ett flervåningshus på ...

15.5.2020 11:48
Staden inleder arbete för sanering av förorenad mark i området intill gångbron på Västra åstranden och bron på Alexandersgatan måndagen den 18 maj.

13.5.2020 11:02
Borgå stad har inlett planeringen av Kräkelsundet i Tolkis med att utarbeta en idéplan. Området är beläget på den yttersta ändan av udden i ...

8.5.2020 10:03
Stadscyklar kan igen hyras av Borgåbor under sommarmånaderna. Det första försöket med stadscyklar i Borgå var i fjol, och cyklarna var mycket ...

7.5.2020 10:27
Borgå stad samlar information om vardagsmiljöer av dem som bor och som rör sig i Vårberga. Man kan svara på enkäten om parkerna, lekplatserna och ...