• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
21.3.2017 8:35
En workshop öppen för alla i Lundis entréhall 5.4.2017 kl. 13–18.

17.3.2017 15:52
De kommunaltekniska jobben i omgivningen kring Krämaretorget börjar nästa vecka. Borgå vatten förnyar brunnar och vattenrör, Borgå Energi förnyar ...

16.3.2017 8:20
Planläggningsöversikten för år 2017 är nu aktuell. Målet för planläggningen i Borgå är att möta behovet av tomter för bostäder och företag.

27.2.2017 8:25
Kommuntekniken i Borgå avslutar sitt samarbete med Nextpark Oy 14.5.2017.

2.2.2017 8:35
Alla tillstånd inom Borgå stads kommunteknik söks från och med 6.2.2017 hos tjänsten Lupapiste. Lupapiste är en elektronisk ärendetjänst där man ...

1.2.2017 12:00
Borgå stad förbereder ett fastighetsköp med energibolaget Gasum gällande udden i Tolkis. I fastighetsköpet skulle ca 65 hektar mark och ett ...

31.1.2017 13:30
Borgå stad förlänger arrendetiden och anbudstiden för platserna för glasskiosker. Platserna hyrs ut för sommarsäsongerna 2017–2021.

31.1.2017 8:35
På informationsmötet presenterar Borgå stad, Borgå vatten och Borgå Energi de preciserade planerna samt svarar på frågor.

18.1.2017 8:40
Torsdagen den 26 januari 2017 kl. 16–18 ordnas ett öppet och avgiftsfritt diskussions- och informationsmöte om utveckling av västra åstranden i ...

17.1.2017 9:11
Borgå stad inleder ett anbudsförfarande för att hyra ut platser för glasskiosker i stadens område. Platserna hyrs ut för sommarsäsongerna 2017–2018.