• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
14.5.2018 8:30
Gammalt bestånd av kulturväxter på gårdarna i empirestadsdelen i Borgå ska utredas under våren och sommaren 2018. Arbetet inleds vecka 20.

9.5.2018 8:12
Borgåborna fick i april ge namnförslag till sex gång- och cykelvägar. Förslagen fick ges via applikationen Team Borgå och på servicekontoret ...

8.5.2018 14:24
I slutet av april blev Borgåborna tillfrågade vad de tycker är viktigt i empire-Borgå. Invånarenkäten syftade till att utreda vilka värden ...

26.4.2018 8:29
Våren är här och det finns mycket att städa också i Borgå. För att förbättra trivseln i omgivningen ordnar staden igen en städkampanj och delar ...

25.4.2018 10:41
I år vänder vi blickarna mot empirestadsdelen i Borgå på nationalstadsparkens årsdag lördagen den 12 maj. Dagen inleds i Borgå Gymnasium ...

16.4.2018 13:20
Stadsbilden i empirestadsdelen i Borgå har många olika faktorer som gör den enastående och värdefull. Invånarenkäten syftar till att reda ut hur ...

4.4.2018 9:48
Föreslå namn för gång- och cykellederna.

22.3.2018 10:07
The Arts & River Center till Borgå?

14.3.2018 13:38
Borgå stads karttjänst kartta.porvoo.fi fungerar igen.

14.3.2018 11:00
Staden ger bort en bastu för rivning i Tolkis. Staden säljer ca 30 betongbalkar enligt anbud. Balkarnas storlek är 1200 x 400, ...