• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
7.7.2020 11:17
Gamla bron i Borgå stängs av för fordonstrafiken torsdagen den 9 juli kl. 8.30–16 medan undersökningarna ...

26.6.2020 12:02
Arrendetiden för Wilenius båtvarv på Västra åstranden går snart ut. Staden har arrenderat ut varvsområdet ...

23.6.2020 11:26
Stadsutvecklingsnämnden beslutade 12.5.2020 att på Ågatan provas på cykelfält så att körbanan delas upp i tre fält: på båda sidorna av körbanan ...

22.6.2020 9:36
Utarbetandet av fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum, som inleddes på våren, fortsätter till slutet av året. ...

18.6.2020 15:32
Stadsfullmäktige måste i augusti behandla på nytt återremitterandet av detaljplanen för Borgå Energi till behandling i stadsutvecklingsnämnden på ...

18.6.2020 13:33
Projektet med träkvarteret på västra åstranden framskrider. Planeringen av kvarteret som byggs söder om Konstfabrikens område inleddes på grund ...

18.6.2020 13:11
Förslaget till detaljplaneändring för torgområdet i Borgå är framlagt. Med planen fortsätter utvecklingen av centrum som från år 2017 har ...

15.6.2020 11:53
Utarbetande av programmet för att främja cykeltrafiken i Borgå inleds. Stadens mål är att göra Borgå till en fungerande cykelstad i vardagen.

11.6.2020 8:55
Arkeologiska fältarbeten inleds i Borgå. Arbetena påbörjas i juni och slutar i oktober. Det utarbetas en utredning för delgeneralplanen för de ...

3.6.2020 13:59
Enligt Borgås stadsstrategi vill staden vara en föregångare i klimatarbetet. Möjligheterna till hållbar rörlighet blir fler när Borgå tar i bruk ...