• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
4.10.2021 9:51
Borgå stad förnyar trafikljusen i korsningen av Alexandersgatan och Vårbergavägen.

17.9.2021 11:00
I Borgå firas den bilfria dagen tisdagen den 21. september. Den här dagen är Byaskjussen och lokaltrafikens linjer 1. 1A, 2 och 5 avgiftsfria. ...

20.8.2021 9:25
Borgå stad inleder arbetet med att bygga dagvattensystem och ytkonstruktioner på Alexisstigen på västra åstranden vecka 33. Arbetet med ...

13.8.2021 13:00
I närheten av Nyby småindustriområde har kommunaltekniken sanerats sedan mars 2021. Nu inleds nybyggnadsarbetena på Metsäpirttivägen.

6.8.2021 13:37
På Alexandersgatans bro utförs reparations- och underhållsarbeten av körfältet från måndagen 9.8.2021.


10.6.2021 9:50
Iståndsättning av de historiska utsiktsplatserna vid strandrutten i Borgå som genomförs med miljöministeriets stöd framskrider och ...

7.6.2021 13:41
Byggarbeten i Sköldviks företagsområde har börjat i Nyby i Kullo i februari.

1.6.2021 8:49
Passeli servicelinje trafikerar på onsdagar från och med 9.6 till området Kullo - Svartbäck.

21.5.2021 14:07
Statens och kommunernas förhandlare har nått samförstånd om bildandet av ett projektbolag som ska främja planeringen av Östbanan.

17.5.2021 9:51
Vecka 20 inleder Borgå stad förbättringsarbetet av Mellangatan och Kyrkobrinken.