• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
21.4.2021 11:58
Miljöhälsosektionen beslöt med stöd av 59 § i livsmedelslagen ge föreläggande om att bortskaffa de livsmedelspartier som Agrica Ab Borgå Potatis ...

30.3.2021 11:30
Under sommaren övervakar miljöhälsovården i Borgå stad badsträndernas vattenkvalitet i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk.

25.5.2020 14:46
Miljöhälsovården i Borgå har tagit i bruk en riksomfattande elektronisk anmälningstjänst Ilppa. Via tjänsten kan man till miljöhälsovården göra ...

29.1.2020 13:31
Miljöhälsovården testar en elektronisk tjänst för hantering av kontakter som gäller misstänkt sanitär olägenhet i bostaden.

16.1.2020 9:39
Vid årsskiftet hittades enstaka döda och sjuka duvor i Borgå centrum. Livsmedelsverket undersökte en av fåglarna och hittade viruset AAvV-1, som ...

16.12.2019 9:00
Vedförbränning har långa anor i Finland och på 2000-talet har den också ökat kraftigt. Brasugnar upplevs som stämningsfulla och ekologiska men ...

11.12.2019 10:38
Miljöhälsovårdens tillsynsplan beskriver tyngdpunktsområden och mål för miljöhälsovården i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo. ...

21.8.2019 13:00
Uppdatering onsdag 21.8 kl 13.30 Borgå stads hälsoskyddsmyndighet upphävde uppmaningen att koka dricksvattnet onsdagen 21.8.2019 kl. 13. Vattnet ...

20.8.2019 15:24
Miljöhälsovården i Borgå har under sommaren 2019 blivit kontaktad flera gånger på grund av råttobservationer på olika håll i Borgå.

14.8.2019 15:10
Uppdatering måndagen den 26.8.2019
Halten fekala bakterier i det nya vattenprovet som togs på onsdagen 21.8.2019 vid badstranden Lappträsk ...