• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
27.2.2020 8:41
Miljöhälsosektionen i Borgå kallas till nytt möte. Orsaken är att det finns skäl att behandla på nytt ett beslut från mötet 25.2 om att ...

13.2.2020 16:15
Vinnarna var Päivi Laaksonen, Marita Fisch och Riikka Laine.

29.1.2020 13:31
Miljöhälsovården testar en elektronisk tjänst för hantering av kontakter som gäller misstänkt sanitär olägenhet i bostaden.

16.1.2020 9:39
Vid årsskiftet hittades enstaka döda och sjuka duvor i Borgå centrum. Livsmedelsverket undersökte en av fåglarna och hittade viruset AAvV-1, som ...

16.12.2019 9:00
Vedförbränning har långa anor i Finland och på 2000-talet har den också ökat kraftigt. Brasugnar upplevs som stämningsfulla och ekologiska men ...

11.12.2019 10:38
Miljöhälsovårdens tillsynsplan beskriver tyngdpunktsområden och mål för miljöhälsovården i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo. ...

21.8.2019 13:00
Uppdatering onsdag 21.8 kl 13.30 Borgå stads hälsoskyddsmyndighet upphävde uppmaningen att koka dricksvattnet onsdagen 21.8.2019 ...

20.8.2019 15:24
Miljöhälsovården i Borgå har under sommaren 2019 blivit kontaktad flera gånger på grund av råttobservationer på olika håll i Borgå.

14.8.2019 15:10
Uppdatering måndagen den 26.8.2019
Halten fekala bakterier i det nya vattenprovet som togs på onsdagen 21.8.2019 vid badstranden Lappträsk ...

12.8.2019 13:57
Det nya vattenprov som togs på torsdag 8.8.2019 på badstranden Joensuun tila i Sibbo uppvisade inte kvalitetskravöverskridande ...