• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
27.1.2021 12:06
Miljöhälsosektionen förutsatte i sitt utlåtande, till Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslags ansökan om undantag för placering av en ...

9.12.2020 10:23
Hälsoskyddets tillsynsplan för år 2021 håller på att beredas. Tillsynsplanen beskriver tyngdpunktsområdena och målen för miljöhälsovården i ...

7.9.2020 9:49
Dricksvattnet i Keskuskoulu försattes i användningsförbud fredagen den 21.8, när två personer kastade upp en kort stund efter att de hade druckit ...

21.8.2020 17:05
Uppdaterad lördagen den 22.8.2020 kl. 11.30: I vattenproven tagna på fredagen i Keskuskoulu fanns inte tecken av mikrobiologisk ...

20.7.2020 13:23
Miljöhälsovården i Borgå informerar 20.7.2020

16.7.2020 15:56
Miljöhälsovården i Borgå informerar16.7.2020 Simning vid Forsby å badstrand i Lovisa rekommenderas inte för tillfället. Höga halter av fekala ...

14.7.2020 9:41
Fram till den 13 juli har blågröna alger, dvs. cyanobakterier, påträffats vid Hasselholmens och Lindviks badstränder i Borgå samt vid Plagen och ...

8.7.2020 15:13
Borgå stad / miljöhälsovården meddelar 8.7.2020: Det prov som 6.7.2020 tagits från brunnsvattnet vid Hasselholmens badstrand, uppfyller ...

7.7.2020 9:08
Miljöhälsovården i Borgå informerar  7.7.2020.

2.7.2020 13:46
Simning vid Joensuun Tilas badstrand i Sibbo rekommenderas inte för tillfället.