• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
16.10.2020 14:15
Byggandet av strandområdet på Västra åstranden i Borgå börjar synas och höras i november mellan gångbron och Alexandersgatans bro. På våren ...

26.6.2020 12:02
Arrendetiden för Wilenius båtvarv på Västra åstranden går snart ut. Staden har arrenderat ut varvsområdet ...

27.5.2020 16:39
Vid sitt möte den 1 juni behandlar stadsstyrelsen beviljandet av anslag för byggande av Kullo företagsområde samt för byggande av leder för lätt ...

25.5.2020 9:25
Borgå stad har sålt en tomt på västra åstranden till FH Invest Oy. Tomten ligger vid Alexisstigen 6. Avsikten är att bygga ett flervåningshus på ...

15.5.2020 11:48
Staden inleder arbete för sanering av förorenad mark i området intill gångbron på Västra åstranden och bron på Alexandersgatan måndagen den 18 maj.

29.4.2020 9:04
Enheten för stadsmätning låter utföra flygfotograferingar och laserskanning från c. 500 meters höjd med helikopter på Borgå centrums och Finbys ...

21.1.2020 14:19
Ett planutkast för tomten med den gamla småskolbyggnaden i Hammars, dvs. Kuuselan koulu gör det möjligt att renovera skolan till bostäder och ...

21.10.2019 11:23
Drömmer du om ett eget hus i ett nytt bostadsområde eller i mitten av ett gammalt egnahemsområde? Anbudsförfarandet för nya egnahemstomter inleds ...

13.9.2019 13:22
Stadsutvecklingsnämnden behandlar budgetförslaget på sitt möte den 17 september och byggnads- och miljönämnden den 24 september. Budgetboken är ...

2.9.2019 15:16
Anbudstiden för koncepttävlingen för västra åstranden gick ut 30.8.2019. Man fick fyra anbud inom utsatt tid.