• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
28.6.2021 11:54
Det pågående anbudsförfarandet i Borgå stad som gäller byggande av en padelhall i Kokon utvidgas så, att lokaler för andra racketspel vid sidan ...

14.6.2021 13:36
Projektet för sunda konstruktioner som ska främja träbyggande har beviljats statsunderstöd på 30 000 euro.

14.6.2021 8:40
Borgå stad har inlett ett anbudsförfarande om byggandet av en padelhall på tomten som staden ägar.

29.4.2021 9:54
Lokalitetsledningen och bildningssektorn i Borgå stad har utrett ombyggnad av Borgågården till ett center för konst- och kulturhobby.

24.3.2021 9:14
Arbetet med att bygga Alexparken på Västra åstranden framskrider enligt parkplanen.

16.3.2021 8:47
Borgå stad begär in anbud om arrendering av åkerskiften för odling.

4.3.2021 9:35
Östra Nylands gemensamma regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram 2021–2025 har färdigställts.

1.3.2021 14:32
Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo i februari 2021. Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med ...

19.1.2021 11:11
En detaljplanändring för Gamla stan i Borgå är under beredning. Målet är en ändring användningsändamålet för hotellet Runo som för tillfället ...

13.1.2021 11:47
Borgå stad vill för egen del underlätta kompletterande byggande i centrum. Till stadsstyrelsen har beretts ett förslag om lindring av villkoren i ...