• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
21.1.2020 14:19
Ett planutkast för tomten med den gamla småskolbyggnaden i Hammars, dvs. Kuuselan koulu gör det möjligt att renovera skolan till bostäder och ...

21.10.2019 11:23
Drömmer du om ett eget hus i ett nytt bostadsområde eller i mitten av ett gammalt egnahemsområde? Anbudsförfarandet för nya egnahemstomter inleds ...

13.9.2019 13:22
Stadsutvecklingsnämnden behandlar budgetförslaget på sitt möte den 17 september och byggnads- och miljönämnden den 24 september. Budgetboken är ...

2.9.2019 15:16
Anbudstiden för koncepttävlingen för västra åstranden gick ut 30.8.2019. Man fick fyra anbud inom utsatt tid.

1.8.2019 9:09
Eklöfska skolan får inleda läsåret i nya utrymmen och tätningsrenoveringen i Linnajoen koulu är klar. Byggandet ...

5.6.2019 9:13

En färsk befolkningsprognos visar att Borgå växer med ca 7000 invånare fram till år 2040. Under de kommande åren löser vi genom planläggning ...

17.5.2019 9:46
Borgå stad börjar ge adresser till byggnader som är belägna på öar. Enligt anvisningar och rekommendationer från Kommunförbundet ska kommuner ge ...

8.5.2019 10:19
Anbudstävlingen om en samarbetsmodell och tomtöverlåtelse för ett trähuskvarter på Västra åstranden i Borgå har avgjorts Som bästa förslag valdes ...

15.3.2019 10:23
Ansökningstiden för egnahemstomter i Borgå stad börjar den 22 mars. Samtidigt övergår staden till fortlöpande tomtansökning, dvs. att det är ...

22.2.2019 8:26
Borgå stad har startat ett anbudsförfarande om två bostadstomter i Västra Haiko. Byggandet av egnahemshus på området är livligt och nu finns det ...