• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
11.3.2021 8:42
Söder om Alexandersbron vid den västra åstranden, har det öppnats en vak i isen.

3.2.2021 8:27
Staden börjar iståndsätta parkskogen i folkparken i Kokon. Arbetet görs enligt skötsel- och restaureringsplanen för området.

1.7.2020 10:26
Borgå stad / Nationalstadsparkerna informerar: Nationalstadsparkerna i Finland har publicerat en gemensam webbplats på adressen ...

5.6.2020 8:59
Borgå stad har stängt Övre Haiko lekpark på grund av ofog.

7.5.2020 10:27
Borgå stad samlar information om vardagsmiljöer av dem som bor och som rör sig i Vårberga. Man kan svara på enkäten om parkerna, lekplatserna och ...

3.12.2019 10:42
I skog som ägs av Borgå stad, i ändan av Estbackavägen, har det uppdagats skador av granbarkborre. Granbarkborren är en barkborre som skadar ...

2.8.2019 12:21
Den nya lekparken i Majberget i Borgå öppnas för användare fredag 2.8.2019. Parken finns på området mellan Solbackavägen och ...

10.7.2019 13:05
Staden börjar sommaren 2019 planera upprustningen av lekparken i ändan av Manegevägen i Lövkulla. Avsikten är att renovera passagen och skaffa ...

5.6.2019 8:49
Under sommaren dyker det upp ståtliga stenbänkar både i centrumet och längs friluftsleder. De är Borgå nationalstadsparks nya bänkar av röd ...

8.5.2019 9:58
I år firas Nationalstadsparkens dag lördagen den 18 maj klockan 13–17 med äventyr och gemensamma sysslor.