• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
29.6.2020 15:23
Begränsningarna för idrottsplatserna inomhus och utomhus fortsätter till slutet av juli.

25.6.2020 8:30
Stadens luftvägsinfektionsmottagning och provtagning för coronavirus är från den 29 juni öppen på vardagar ...

15.6.2020 11:53
Utarbetande av programmet för att främja cykeltrafiken i Borgå inleds. Stadens mål är att göra Borgå till en fungerande cykelstad i vardagen.

10.6.2020 14:29
Coronakrisen orsakade en överraskande ekonomisk situation för flera SMF (små och medelstora företag) och mikroföretag inom turism- och ...

10.6.2020 9:51
I Borgå stads webbtjänst kan det förekomma korta avbrott på tisdagen den 16 juni kl. 6.00–7.00. Orsaken till ...

4.6.2020 16:01
Stadens mycket svaga ekonomiska utsikter kommer i år att få en vitamininjektion tack vare ett stödpaket till kommunerna som ingår i regeringens ...

4.6.2020 10:29
Eftersom coronasituationen lugnat ner sig, kan staden minska sina coronarådgivnings- och mottagningstjänster en aning. Samtidigt kan staden i ...

29.5.2020 8:47
Borgå stads social- och hälsovårdstjänster börjar öppnas den 1 juni. Bland annat kan mödrarådgivningen och familjerådgivningen nu börja ta emot ...

29.5.2020 8:43
Staden har skaffat fyra mötesplatser i anslutning till äldreomsorgens enheter, sk. mötesstugor. Containern har två ingångar och i mitten en vägg ...

28.5.2020 13:11
Stadsbiblioteks lokaler och tjänster öppnas för kunderna från och med måndag 1.6.