• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
18.9.2019 14:19
Strömborgska skolans byggnad är i behov av en grundlig renovering och enligt fastighetsbesiktningen finns skador på många håll i byggnaden. ...

18.9.2019 9:31
Den internationella fredsdagen till ära arrangeras det en Plantera ett träd för freden-dag fredagen den 20 september. Eleverna i Peipon koulu ...

18.9.2019 8:03
Borgå stads social- och hälsovårdssektors tillsynsplan har färdigställts. Planen är ett verktyg för övervakning och förbättring av kvaliteten på ...

17.9.2019 12:23
Arbetet med skolutredningen för östra Borgå fortsätter under hösten. De ytterligare utredningarna tar några månader.

17.9.2019 10:14
Inomhusluftsrenoveringarna i Pääskytien koulu framskred under sommaren på stora områden i de allmänna lokalerna och i byggnadens mest ...

16.9.2019 9:06
Den första unga som bodde i Äppelbackens servicehus i Borgå, Aino Kiuru, har flyttat ut ur servicehuset. Aino bodde granne med de äldre i lite ...

13.9.2019 13:46
Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå behandlar på sitt möte 17.9.2019 frågan om hemsjukhusverksamheten borde skötas regionalt av Helsingfors och ...

13.9.2019 8:40
Social- och hälsovårdsnämnden behandlar på sitt septembermöte social- och hälsovårdssektorns förslag till budget 2020.

11.9.2019 11:48
Meddelandet har uppdaterats kl. 12 med information om socialjouren i Östra Nyland.

11.9.2019 8:52
Stadens kultur- och fritidstjänster ordnar igen mångsidig verksamhet för skolelever och familjer under höstlovet 14–20 oktober.