• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
15.1.2020 9:45
Stadens äldreomsorg och idrottstjänster önskar att kamratrådgivning i konditionssalen från seniorer till seniorer ska få fotfäste också i Borgå. ...

7.1.2020 8:43
Verksamheten vid Östra Nylands socialjour utvidgas från början av 2020. I samband med förändringen ändras också enhetens namn till Östra Nylands ...

2.1.2020 10:34
Borgåseniorer erbjuds digihandledning under hela våren 2020 på flera olika ställen. Handledningen ordnas av flera olika aktörer. Handledning ges ...

18.12.2019 8:34
Borgå stad får från början av 2020 löneuppgifterna direkt från inkomstregistret för fastställande av vissa klientavgifter. Löneuppgifter ur ...

17.12.2019 11:09
I akuta sjukdomsfall kan man söka sig till hälsocentralens brådskande mottagning utan tidsbeställning. Vardagar fungerar mottagningen i Näse med ...

13.12.2019 9:25
Enligt den enkät om klienttillfredsställelse som genomfördes vid Borgå stads rehabiliteringscentral i Näse, avdelningarna 1, 2 och 3, är ...

13.12.2019 8:29
Social- och hälsovårdssektorn i Borgå vill inleda screening för tarmcancer i början av nästa år. Under det första året skulle screening gälla ...

29.11.2019 9:13
Borgå stads kvälls- och veckoslutsjour för munhälsovården finns från och med lördag 7.12.2019 på Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Ansvaret ...

27.11.2019 10:28
Barn- och familjeservicen i Borgå får årligen massvis med julklappar till barnfamiljer. Familjerna har varit väldigt glada över gåvorna. Flera ...

20.11.2019 10:51
Magister i statsvetenskaper Annika Immonen har valts till servicedirektör för tjänster för vuxna vid Borgå stads social- och hälsovårdssektor. ...