• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
24.6.2020 10:59
I slutet av mars beslutades att social- och hälsovårdssektorn skulle ringa upp alla borgåbor som är över 80 år. ...

18.6.2020 11:24
Stadsstyrelsen i Borgå behandlar vid sitt möte den 22 juni frågan om Borgå ska söka sig till kommunförsöket med sysselsättning via kompletterande ...

17.6.2020 12:12
Att anordnandeansvaret för social- och hälsovårdstjänster i Askola kommun överförs till Borgå kan ge kostnadsbesparingar men överföringen är ...

11.6.2020 14:23
Social- och hälsovårdsnämnden behandlar på sitt nästa möte den 16 juni anskaffningen av koordinerande tjänster inom färdtjänster för ...

11.6.2020 9:24
Inom hemvården i Borgå är det möjligt att göra klientbesök också med bildtelefonförbindelse från 15.6. Hemvården tar då i användning en ...

10.6.2020 14:39
Finansministeriet offentliggjorde den 10 juni de första finansieringskalkylerna av social- och hälsovårdsreformen. Enligt beräkningarna kommer ...

4.6.2020 10:29
Eftersom coronasituationen lugnat ner sig, kan staden minska sina coronarådgivnings- och mottagningstjänster en aning. Samtidigt kan staden i ...

2.6.2020 11:21
Den uppskattade kampanjen Blomsterprakt på skyddshemmets gård ordnas också den här sommaren. Kampanjen startade måndagen den 1 juni och avslutas ...

2.6.2020 9:09
Mitt Hälsoteam mottagningarna har delvis redan flyttat till Näse hälsovårdscentral och de resterande flyttar under juni månad. Sårvården och ...

29.5.2020 8:47
Borgå stads social- och hälsovårdstjänster börjar öppnas den 1 juni. Bland annat kan mödrarådgivningen och familjerådgivningen nu börja ta emot ...