• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
16.7.2019 12:16
Från och med augusti kommer närvårdarstuderande från Yrkesinstitutet Prakticums Borgåenhet att delta i vården av hemvårdens klienter. Målet är ...

12.6.2019 9:04
Borgå stad lät under vintern och våren utföra mätningar av radonhalten i inomhusluften i 16 byggnader. Resultaten är i huvudsak i ordning och det ...

5.6.2019 8:59
Ordnar du tjänster eller aktiviteter för äldre? Erbjuder ditt företag produkter som underlättar vardagen för de äldre? Kom och presentera ditt ...

3.6.2019 9:10
Invånare i Borgå kan nu bedöma sitt läkarbehov i den elektroniska tjänsten Omaolo. Omaolo är social- och hälsovårdens nya e-tjänst där vem som ...

3.6.2019 8:29
Borgåborna har även i år möjlighet att med blommor i glada färger bidra till trivseln för de boende på skyddshemmet.

17.5.2019 16:36
Representanter för städerna och kommunerna i östra Nyland sammanträdde i Borgå den 16 maj. Vid mötet behandlades en fortsättning på social- och ...

16.5.2019 15:30
Social- och hälsovårdssektorn i Borgå förbereder sig för anslutning till det riksomfattande Klientdataarkivet för socialvården i slutet av 2019. ...

13.5.2019 15:57
Borgå har gjort kontrollbesök till alla privata och offentliga enheter för effektiverat serviceboende för äldre under den gångna hösten och våren ...

10.5.2019 10:18
Borgå stad ordnar tillsammans med Askola kommun, Lovisa stad och Sibbo kommun måndagen 20.5 kl. 17.30-19.00 ett diskussions- och informationsmöte ...

8.5.2019 9:51
I Gammelbacka allaktivitetshus startar invånarkvällar som hålls en gång i månaden på torsdagar.