• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
8.10.2019 10:20
Borgås familjecentermodell, den öppna småbarnspedagogiken och skiftesdaghemmet får stå som exempel då Institutet för hälsa och välfärd THL bjuder ...

7.10.2019 8:25
Den 17.10 firas FN:s internationella dag för utrotning av fattigdom. I Borgå uppmärksammas dagen med de bostadslösas natt 2019 vid lilla kyrkan ...

4.10.2019 10:07
I Östra Nyland utreds under hösten 2019 möjligheter att intensifiera och utvidga samarbetet inom handikappservicen i regionen. Kartläggningen av ...

1.10.2019 11:30
Under oktober och november i år kommer Näse hälsostation att undersöka tillförlitligheten av Omaolo-symtombedömningar. Hälsostationens klienter ...

1.10.2019 10:38
Social- och hälsovårdssektorn i Borgå söker en servicedirektör för tjänster för vuxna. Ansökningstiden gick ut 30.9.2019 klockan 15.00. Tjänsten ...

18.9.2019 8:03
Borgå stads social- och hälsovårdssektors tillsynsplan har färdigställts. Planen är ett verktyg för övervakning och förbättring av kvaliteten på ...

16.9.2019 9:06
Den första unga som bodde i Äppelbackens servicehus i Borgå, Aino Kiuru, har flyttat ut ur servicehuset. Aino bodde granne med de äldre i lite ...

13.9.2019 13:46
Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå behandlar på sitt möte 17.9.2019 frågan om hemsjukhusverksamheten borde skötas regionalt av Helsingfors och ...

13.9.2019 8:40
Social- och hälsovårdsnämnden behandlar på sitt septembermöte social- och hälsovårdssektorns förslag till budget 2020.

9.9.2019 11:10
I Borgå har antalet 65–74-åringar ökat kraftigt under 2010-talet och fortsätter alltjämt att öka. Enligt prognoser kommer antalet personer över ...