• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
6.4.2020 16:04
Under veckoslutet har det i nyheterna berättats att coronasmittor har förekommit också i några servicehus för äldre på olika håll i Finland.

26.3.2020 13:18
Borgå stads social- och hälsovårdstjänster fortsätter att koncentrera och begränsa sin verksamhet för att bromsa upp koronavirusepidemin.

18.3.2020 16:00
Borgå stads ledningsgrupp för undantagsförhållanden beslöt onsdagen den 18 mars om nya åtgärder med vilka staden försöker hindra spridningen av ...

6.3.2020 14:52
Klient- och patientdatasystemet LifeCare togs i bruk inom social- och hälsovårdssektorn i slutet av januari. Det har framkommit ett problem i ...

28.2.2020 15:21
Influensaepidemin har kommit igång och besöken vid hälsovårdscentralen på grund av influensa har ökat. Vaccin är det bästa skyddet mot influensa. ...

28.2.2020 11:37
Uppdaterad 19.3.2020
Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. ...

25.2.2020 8:55
– Ur social- och hälsovårdens verksamhets synvinkel är det ändamålsenligt för Borgå att ta i bruk patient- och klientdatasystemet Apotti efter en ...

24.2.2020 16:07
Det besöksförbud som rådde vid Näse rehabiliteringscenters avdelning 1 på grund av norovirus har ...

19.2.2020 15:11
På avdelning 1 i hälsocentralsjukhuset har förekommit symptom på magsjuka som orsakats av norovirus.  Vi ber er ...

12.2.2020 10:34
Den besöksbegränsning som gällde för Näse rehabiliteringscenters avdelning 3 på grund av norovirus upphör att ...