• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
12.4.2021 19:19
Personalrapport 2020 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna personalrapporten för år 2020 och sända den till stadsfullmäktige för ...

31.3.2021 18:38
Plan för genomförande av markanvändning 2021–2025 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna planen för genomförande av markanvändning ...

29.3.2021 19:09
Förhandsröstningsställen och -tider, kommunalvalet 2021 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna förhandsröstningsställen och -tider enligt ...

26.3.2021 8:55
Beslut om upphandling av ändringsarbeten i bostäder Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att till tjänsteproducenter för ändringsarbeten i ...

26.3.2021 8:46
Alla ärenden godkändes enligt föredragningslistan. Föredragningslista/Protokoll

24.3.2021 12:08
Miljöhälsosektionen meddelade livsmedelsföretaget Agrica Ab Porvoon Peruna ett föreläggande enligt 55 § i livsmedelslagen om att uppfylla ...

24.3.2021 9:25
Pilotprojektet kring områdesrektor för de svenska utbildningstjänsterna har behandlats av bildningsnämndens svenska utbildningssektion. Beslutet ...

24.3.2021 9:21
Renoveringen av gamla bron Stadsutvecklingsnämnden beslutade att planeringen fortsätter utgående från alternativ 3, ”en balkbro av ...

22.3.2021 18:15
Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram för åren 2021–2025 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt sända Östra Nylands ...

17.3.2021 7:48
I alla ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.