• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
3.5.2021 18:06
Renoverings- och ombyggnadsarbeten i fastigheter, ramavatal Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja följande leverantörer till ...

28.4.2021 19:56
Programmet för boende 2030 Stadsfullmäktige beslutade efter omröstningar godkänna programmet för boende 2030. Stadsfullmäktige röstade sex ...

28.4.2021 12:55
Riktlinjer för service som stöder rörlighet i Östra Nyland godkändes Social- och hälsovårdsnämnden godkände riktlinjer för service som stöder ...

28.4.2021 9:19
Hur ser Borgå ut i framtiden? Hur och åt vilket håll skall Borgå utvecklas? Vem vill vara med och bestämma den kommande fullmäktigeperioden? 

23.4.2021 10:33
Fem kommuner i Östra Nyland, Askola, Lappträsk (när det gäller under 65-åringar), Lovisa, Borgå och Sibbo har utarbetat gemensamma regionala ...

23.4.2021 8:25
Bildningsnämnden utlåtande om Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram för åren 2021-2025


21.4.2021 8:26
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en utvärdering av effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på ...

19.4.2021 19:45
Programmet för boende 2020–2030  Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att programmet för boende 2030 godkänns ...

14.4.2021 8:24
Posintra Oy tillhandahåller i fortsättningen företagsrådgivning Stadsutvecklingsnämnden valde Posintra Oy att tillhandahålla företagsrådgivning ...

12.4.2021 19:19
Personalrapport 2020 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna personalrapporten för år 2020 och sända den till stadsfullmäktige för ...