• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
26.5.2021 19:56
Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram för åren 2021–2025 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna Östra ...

26.5.2021 9:20
Detaljplaneändringen Institutgränd 1 i Näse läggs fram Stadsutvecklingsnämnden beslutade lägga fram förslaget till detaljplaneändringen. På ...

26.5.2021 9:18
Social- och hälsovårdsnämnden godkände på sitt möte 25.5. bidragen till föreningar och sysselsättningsprojekt år 2021. I enlighet med ...

24.5.2021 17:44
Avbrytande av upphandling – Sannäs skola Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att upphandlingsförfarandet för entreprenaden med ombyggnad och ...

19.5.2021 15:52
Miljöhälsosektionen konstaterade att den förpliktelse som sektionen förutsatte 20.4.2021 i § 31 för Agrica Ab Borgå Potatis gällande ...

19.5.2021 15:45
Ärendet ”Anläggande av tryckavlopp i havet, muddring av vattenområde och deponering av muddermassor i havet, affärsverket Borgå Vatten, utlåtande ...

19.5.2021 8:40
Borgå stad har beviljats 372 000 euro som statens specialunderstöd. Understödet är för de svenska och finska förskolorna samt grundskolorna. ...

17.5.2021 19:38
Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram för åren 2021–2025 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå ...

5.5.2021 11:09
Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula föreslår för stadsstyrelsen att tjänsten som bildningsdirektör i Borgå ledigförklaras på nytt. Stadsstyrelsen ...

5.5.2021 9:53
Näringschefens uppgifter i Borgå stad Jarmo Grönman föreslog, med understöd av Patrik Björkman, att näringschefens uppgifter ska skötas så att ...