• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
18.6.2021 9:06
Alla ärenden godkändes enligt föredragningslista. Bildningsnämndens föredragningslista 17.6.2021

16.6.2021 19:58
Bokslutet, utvärderingsberättelsen och personalrapporten för år 2020 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna revisionsberättelsen för år ...

16.6.2021 8:07
Social- och hälsovårdsnämnden behandlade uppdateringen av anvisningarna om klientavgifter med anledning av den nya klientavgiftslagen som träder ...

16.6.2021 8:02
Detaljplaneändringen Östra ändan av Alexandersgatan läggs fram Mika Varpio föreslog, med understöd av Camilla Antas, att planen remitteras till ...

16.6.2021 7:59
Under läsåret 2020–21 har ett antal skolor i Borgå deltagit i ett pilotprojekt för att bekanta sig med ”Företagsbyn”. Företagsbyn är en ...

14.6.2021 17:17
Tjänsten som bildningsdirektör Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om sökandena som kallas till intervju:  pedagogie magister Sari ...

11.6.2021 12:22
Miljöhälsosektionen fastställde det av tjänsteman givna brådskande föreläggande om att begränsa användningen av det hushållsvatten som levereras ...

7.6.2021 18:23
Deltagande i ägande och finansiering av Itärata Oy Stadsstyrelsen hörde vid mötet redogörelser för ärendet och antecknade bifogade dokument för ...

31.5.2021 18:37
Samarbetsavtal för kommunerna i Helsingforsregionen 2021 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att Borgå stad godkänner ...

28.5.2021 9:09
Slutrapport för beredningen av den utvidgade läroplkiten I östra Nyland är man beredd för den utvidgade läroplikten Läroplikten utvidgas till ...