• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
13.3.2017 20:48
Borgå stads utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att ...

3.3.2017 8:22
Sammanslagning av rehabiliterings- och intervallavdelning Apollo och Näse sjukhus Avdelning 1 Nämnden beslutade enhälligt återremittera ärendet ...

1.3.2017 8:52
Val av entreprenörer för beläggning av gator 2017 Stadsutvecklingsnämnden valde följande billigaste anbud: NCC Industry Oy, 723 580,00 euro ...

27.2.2017 19:29
Handlingsmodellen för utveckling av Konstfabriken Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna för kännedom redogörelsen för det nuvarande läget ...

21.2.2017 9:57
Vi undertecknade direktörer i landskapet Nylands kommuner som ligger utanför huvudstadsregionen fäster uppmärksamhet vid utkastet till ...

17.2.2017 11:17– Räddningsväsendet ska bevaras på Räddningsverket i Östra Nylands verksamhetsområde också i fortsättningen som sju kommuners ...

15.2.2017 11:36
Bygglov Raul Hellbergs gata 3, K 434 T 22, Alexandersbågens inre ringparkeringshus 5688 m², sammanlagt 159 bilplatserkallt soprum samt täckt ...

13.2.2017 22:44
Ändring av detaljplan, Västra åstranden, strandkvarteren vid Konstfabriken Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 29–22 ...

8.2.2017 8:00
Skötselplan för Borgbackarna, Maren och Prästgårdsåkern Stadsutvecklingsnämnden godkände enhälligt skötselplanen. Avsikten med planen är att ...

6.2.2017 17:37
Borgås egen separata utredning om produktionen av social- och hälsovårdstjänster Ärendet togs bort från föredragningslistan. Man återkommer till ...