• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
16.6.2021 7:59
Under läsåret 2020–21 har ett antal skolor i Borgå deltagit i ett pilotprojekt för att bekanta sig med ”Företagsbyn”. Företagsbyn är en ...

14.6.2021 17:17
Tjänsten som bildningsdirektör Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om sökandena som kallas till intervju:  pedagogie magister Sari ...

11.6.2021 12:22
Miljöhälsosektionen fastställde det av tjänsteman givna brådskande föreläggande om att begränsa användningen av det hushållsvatten som levereras ...

7.6.2021 18:23
Deltagande i ägande och finansiering av Itärata Oy Stadsstyrelsen hörde vid mötet redogörelser för ärendet och antecknade bifogade dokument för ...

31.5.2021 18:37
Samarbetsavtal för kommunerna i Helsingforsregionen 2021 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att Borgå stad godkänner ...

28.5.2021 9:09
Slutrapport för beredningen av den utvidgade läroplkiten I östra Nyland är man beredd för den utvidgade läroplikten Läroplikten utvidgas till ...

26.5.2021 19:56
Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram för åren 2021–2025 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna Östra ...

26.5.2021 9:20
Detaljplaneändringen Institutgränd 1 i Näse läggs fram Stadsutvecklingsnämnden beslutade lägga fram förslaget till detaljplaneändringen. På ...

26.5.2021 9:18
Social- och hälsovårdsnämnden godkände på sitt möte 25.5. bidragen till föreningar och sysselsättningsprojekt år 2021. I enlighet med ...

24.5.2021 17:44
Avbrytande av upphandling – Sannäs skola Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att upphandlingsförfarandet för entreprenaden med ombyggnad och ...