• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
30.6.2021 20:21
Tjänsten som bildningsdirektör Stadsfullmäktige beslutade efter sluten omröstning välja pedagogie magister Sari Gustafsson till tjänsten som ...

30.6.2021 17:05
Deltagande i ägande och finansiering av Itärata Oy Stadsstyrelsen i Borgå behandlade på ett extraordinärt möte onsdagen den 30 juni deltagande i ...

29.6.2021 13:55
Borgå stad offentliggör på sin webbplats uppgifter om sina köpfakturor som gäller varor och tjänster som staden har köpt år 2020. Uppgifterna ...

28.6.2021 18:08
Sannäs skola, val av en entreprenör, entreprenaden med renoveringsbyggandet och ombyggnaden av gården Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att ...

23.6.2021 7:45
I alla ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.

21.6.2021 20:19
Tjänsten som bildningsdirektör Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att Sari Gustafsson väljs till bildningsdirektör. ...

18.6.2021 9:06
Alla ärenden godkändes enligt föredragningslista. Bildningsnämndens föredragningslista 17.6.2021

16.6.2021 19:58
Bokslutet, utvärderingsberättelsen och personalrapporten för år 2020 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna revisionsberättelsen för år ...

16.6.2021 8:07
Social- och hälsovårdsnämnden behandlade uppdateringen av anvisningarna om klientavgifter med anledning av den nya klientavgiftslagen som träder ...

16.6.2021 8:02
Detaljplaneändringen Östra ändan av Alexandersgatan läggs fram Mika Varpio föreslog, med understöd av Camilla Antas, att planen remitteras till ...