• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
6.9.2021 10:18
Utnämning av representanter till Borgå Folkakademin Ab:s styrelse Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utnämna fyra förtroendevalda till ...

1.9.2021 8:06
Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion inledde sin nya period med att bekanta sig med den utvidgade läroplikten. Målet med reformen ...

1.9.2021 8:03
Ärendet UTLÅTANDE OM NCC INDUSTRY OY:S GEMENSAMMA TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FASTIGHETERNA  753-402-3-41 OCH 753-402-3-47 I BORGBY I SIBBO Tom ...

30.8.2021 20:06
Politisk uppföljningsgrupp för beredning av välfärdsområdet Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att utnämna Borgås representanter till Östra ...

26.8.2021 11:22
Den nya bildninsnämnden i Borgå höll sitt första möte den 26 augusti.

25.8.2021 15:22
Miljöhälsosektionen beslutade att avbryta beredningen av tillämpningsanvisningen för påföljdsavgiften och att invänta eventuella nationella ...

23.8.2021 20:14
Den nya stadsstyrelsen i Borgå samlades till sitt första möte måndagen den 23 augusti.  Representanter i förtroendeorgan Stadsstyrelsen ...

16.8.2021 19:29
Stadsfullmäktige beslutade enhälligt välja två vice ordförande till stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige beslutade enhälligt välja valnämnden för ...

11.8.2021 7:45
Social- och hälsovårdsnämnden sammanträdde för sista gången med den förra fullmäktigeperiodens sammansättning. Nämnden godkände svaret på Joonas ...

9.8.2021 17:32
Val av stadsfullmäktiges ordföranden och ledamöter i stadsstyrelsen, nämnderna och sektionerna Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå ...