• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
22.9.2021 11:20
Miljöhälsosektionen fastställde tjänsteinnehavarens brådskande beslut om förbud att använda en vattentäkt samt godkände programmet för ...

22.9.2021 8:45
Stadsutvecklingsnämnden i Borgå höll periodens andra möte den 21 september. Nämnden behandlade budgeten för år 2022 Jarmo Grönman föreslog ett ...

20.9.2021 21:03
Organisering av förvaltningstjänster i Borgå och välfärdsområdet Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad föreslår det temporära ...

20.9.2021 20:57
Borgå stads finansdirektör sade måndagen den 20 september upp det med Sarastia Oy avtalade ramarrangemanget för beställningstrafiken, och staden ...

16.9.2021 20:24
Bildninsnämnden i Borgå höll sitt möte den 16 september.

15.9.2021 13:03
Stadsstyrelsen i Borgå behandlar den 20 september inledandet av en utredning beträffande stödtjänster. För stadsstyrelsen föreslås, att Borgå ...

15.9.2021 11:57
Stadsutvecklingsnämnden behandlar budgetförslaget på sitt möte den 21 september och byggnads- och miljönämnden den 28 september. Budgetboken är ...

13.9.2021 18:57
Val av direktionen för Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa  Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse för sin mandatperiod ledamöter och deras ...

10.9.2021 7:40
Social- och hälsovårdsnämnden höll sitt första möte med ledamöter för den nya fullmäktigeperioden. Mötet hölls fysiskt i fullmäktigesalen, och ...

8.9.2021 8:51
Nämnden gav utlåtanden om besvär Två besvär har inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol över nämndens beslut om undantagslov 15.6.2021 (§ ...