• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
18.2.2021 8:26
Borgå stad ordnade i oktober-november 2020 ett anbudsförfarande, genom vilket staden bjöd ut ett arrendeområde för byggande av padelplaner ...

10.2.2021 9:28
Inom bildningssektorn rekryteras just nu bland annat lärare, lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare och ambulerande barnskötare till både ...

8.2.2021 13:56
I Borgå pågår två läskunnighetsprojekt med syftet att uppmuntra alla kommuninvånare att läsa.

5.2.2021 13:02
Även i år har man planerat sportlovsprogram för skolelever under tiden 22–28 februari. Största delen av programmet förverkligas virtuellt. ...

4.2.2021 16:36
Hobbyverksamhet för barn under 12 år öppnas i Borgå delvis fr.o.m. den 8 februari enligt undervisnings- och kulturministeriets och THL:s nya ...

2.2.2021 10:40
Läroplikten utvidgas till 18 år i och med den nya läropliktslagen som träder i kraft 1.8.2021. Skyldigheten att söka sig till fortsatta studier ...

26.1.2021 14:17
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Linnajoen koulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

25.1.2021 14:24
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Lyceiparkens skola. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.


25.1.2021 9:46
I 20 år har naturskolan fört ut barn, ungdomar och vuxna för att uppleva och lära sig om naturen. Naturskolans huvudsakliga syfte är att främja ...

24.1.2021 0:00
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Epoon koulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.