• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
10.3.2021 14:48
 Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

5.3.2021 9:22
Årskurserna 7–9 i Borgå övergår till distansundervisning för tre veckor 8–28 mars.

4.3.2021 12:24
Borgå stad tar i bruk mer avancerade verktyg för att skydda elevernas identitet och för att förbättra informationssäkerheten i den digitala världen.

3.3.2021 11:33
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Peipon koulu.

25.2.2021 15:46
Högstadieskolor och gymnasier i Borgå har distansundervisning den 8–28 mars. I övrigt fortsätter coronarestriktionerna och -rekommendationerna i ...

18.2.2021 8:26
Borgå stad ordnade i oktober-november 2020 ett anbudsförfarande, genom vilket staden bjöd ut ett arrendeområde för byggande av padelplaner ...

10.2.2021 9:28
Inom bildningssektorn rekryteras just nu bland annat lärare, lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare och ambulerande barnskötare till både ...

8.2.2021 13:56
I Borgå pågår två läskunnighetsprojekt med syftet att uppmuntra alla kommuninvånare att läsa.

5.2.2021 13:02
Även i år har man planerat sportlovsprogram för skolelever under tiden 22–28 februari. Största delen av programmet förverkligas virtuellt. ...

4.2.2021 16:36
Hobbyverksamhet för barn under 12 år öppnas i Borgå delvis fr.o.m. den 8 februari enligt undervisnings- och kulturministeriets och THL:s nya ...