• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
26.4.2017 8:38
I år firas den tioåriga grundläggande undervisningen i teaterkonst i Borgå i evenemanget Våren tar fart. Grupperna visar upp sina kunskaper som ...

25.4.2017 10:53
Lokalitetsledningen låter utföra radonreparationer i Kerkkoon koulu och Tuorilan koulu. Reparationerna planeras snabbt, och de genomförs under ...

21.4.2017 9:08
På Borgå stads webbsidor har det offentliggjorts fem alternativa scenarion för placeringen av den nya svenskspråkiga enhetsskolan i grannen av ...

19.4.2017 12:41
I Linnajoen koulu utförs under resten av våren en utredning av inneluften i den nyaste utbyggnadsdelen, dvs. klassrummen för färdighets- och ...

3.4.2017 8:42
Ett diskussionsevenemang med temat 100 steg till Finlands framtid ordnas i Porvoon kansalaisopisto lördagen den 8 april kl. 12–15. Evenemanget ...

22.3.2017 11:43
På Borgå stads dagläger och sommarkurser rör vi oss i naturen, gör utflykter i stads- och närmiljön samt till huvudstadsregionen.

8.3.2017 14:28
Lokalitetsledningen i Borgå beställer en utredning av inomhusluften som gäller hela Hindhår bildningscentrum. Syftet är att utreda orsaker till ...

7.3.2017 9:50
Renoveringsarbetena som har pågått i Gammelbacka skola under vintern har blivit färdiga. Det mest omfattande arbetet var att det gamla köket i ...

6.3.2017 9:44
En föräldrakväll ordnas i Lyceiparkens skola 9.3.2017 kl. 18, där Gunilla Grönlund från Åland berättar om sin egen överlevnad och sina ...

1.3.2017 14:50
Påbörjandet av renoveringsarbetena som utförs i Linnajoen koulu har skjutits upp till sommaren 2017.