• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
11.9.2017 10:33
Borgå stad har på sin webbtjänst sammanställt ett nytt omfattande informationspaket om ärenden som gäller inomhusluften i stadens verksamhetslokaler.

5.9.2017 10:39
Borgå stad deltar den 6 september i världsrekordet i att äta ekologisk gröt. Ett av jubileumsårets teman under Finland 100 år är att Äta ...

29.8.2017 9:46
Reparationsarbetena som utförts under sommaren i Linnajoen koulu har framskridit enligt planerna och tidsplanen. Klassrummen för huslig ekonomi ...

11.8.2017 9:09
Då skolorna börjar bör alla som rör sig i trafiken iaktta speciell försiktighet. Vuxna och särskilt bilister, bär huvudansvaret för barnens ...

9.8.2017 9:47
Skolarbetet under läsåret 2017–2018 påbörjas tisdagen 15.8. Undervisningspersonalen gör upp planer för det nya läsåret 14.8 och skolornas ...

3.8.2017 11:25
Borgå medborgarinstituts kursprogram har delats ut till alla hushåll i Borgå och Askola under perioden 2–3 augusti.

16.6.2017 8:21
Det är ännu möjligt att söka till utbildningar som börjar på hösten. Den så kallade tilläggsansökan har inletts vid läroanstalter på andra ...

14.6.2017 14:37
Arbetena med rivningen av den äldsta delen av Gammelbacka skolas motionssal håller på att komma i gång och arbetet utförs under sommaren enligt ...

5.6.2017 9:30
Borgå stads finskspråkiga utbildningssektion sammanträder sista gången med den nuvarande sammansättningen tisdagen den 6 juni och ordnar därför ...

1.6.2017 9:36
Undersökningen av inomhusluften i Kvarnbackens skola blev färdig i maj och planeringen för reparationer har börjat utifrån den. Undersökningar ...