• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.10.2017 8:56
I investeringsdelen för stadsdirektörens budgetförslag som publiceras tisdagen den 17 oktober reserveras två miljoner euro för att renovera ...

12.10.2017 8:50
Borgå högstadie- och gymnasieskolor uppträder för första gången tillsammans i en gemensam konsert i Avantisalen i Konstfabriken den 26 och 27 ...

11.10.2017 8:46
Kulturtjänster ordnar två verkstäder för dagslediga i Studion i Konstfabriken under höstlovsveckan 42. Verkstäderna är öppna för alla ...

3.10.2017 8:29
I början av oktober 6–11.10 arrangeras det i WSOY-huset och ungdomslokalen Zentra ett jämlikhetsevenemang för alla elever i åk 8 i Borgå. ...

2.10.2017 8:43
Skolornas höstlovsvecka firas i Borgå den 16–20 oktober. För skolelever, unga och familjer erbjuds det mångsidigt program. Årets nyheter är ...

29.9.2017 11:18
Det nya bildningscentret i Vårberga blir färdigt och överlåts till användarna i slutet av oktober. Verksamheten i byggnaden inleds efter ...

29.9.2017 11:03
Borgå stads kulturtjänster bjuder in skolorna till Bio Rex under filmveckan 3–6 oktober.

28.9.2017 10:31
Vårberga bildningscenter blir snart färdigt och öppnar för besökare i slutet av oktober, genast efter skolornas höstlovsvecka. Höstlovet används ...

19.9.2017 8:22
Enligt den nyligen upprättade enkäten Hälsa i skolan upplever största delen av unga i Borgå att de är en viktig del av sin familj och de ...

12.9.2017 7:25
PRAO dvs. grundskoleelevernas praktiska arbetslivsorientering är en av de viktigaste samarbetsformerna mellan företag, arbetsgivare och skolor. ...