• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
31.5.2021 10:17
Borgå stad har under de senaste åren satsat över 120 miljoner euro på sunda skol- och daghemsbyggnader som stöder inlärning.

21.5.2021 8:34
Läroplikten utvidgas till 18 år i och med läropliktslagen som träder i kraft 1.8.2021.

20.5.2021 11:41
En sommarläskampanj kommer att lanseras för alla elever i årskurs 1–6 i Borgå.

20.5.2021 8:55
Affärsverket Borgå lokalservice firar jubileumsåret Borgå 675 genom att servera en skärgårdslunch i skolor, daghem, samt inom äldreomsorgen på ...

19.5.2021 14:51
Sannäs skolas nybyggnad och renoveringen av de kvarblivande äldre delarna ser ut att bli klara så att skolan kan flytta till nya och renoverade ...

19.5.2021 14:23
Totalt 243 studeranden avlägger studentexamen på våren i Borgå.

19.5.2021 8:40
Borgå stad har beviljats 372 000 euro som statens specialunderstöd. Understödet är för de svenska och finska förskolorna samt grundskolorna. ...

26.4.2021 9:14
Elever i årskurs 7–9, elever i årskurs 6 och de elever i årskurs 5 som går i sammansatta klasser 5–6 får den här veckan fyra munskydd av tyg som ...

20.4.2021 15:40
Årskurserna 7–9 och gymnasierna i Borgå återgår helt till närundervisning måndagen den 26 april, enligt läsordningen.

15.4.2021 16:23
Stadens ledningsgrupp konstaterade vid sitt möte den 15 april att rekommendationen att använda munskydd i grundskolan utvidgas så, att den ...