• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
30.11.2017 10:14
Renoveringsplanen för Kvarnbackens skola för år 2018 är under arbete och renoveringen börjar sommaren 2018.

22.11.2017 14:33
Konditionsundersökningen som gjordes i Hindhår bildningscentrum har blivit färdig och den behandlades i bildningscentrumets objektvisa ...

22.11.2017 11:26
Då köpcentret Lundi stänger idag på onsdagen får tankarna hos svensk- och finskspråkiga bildkonstelever i årkurserna 7–9 i Borgå komma fram. En ...

21.11.2017 14:28
Tolkkisten koulus nuvarande lokaler ska totalrenoveras och förnyas så att de kan tas i användning för Tolkis nya skola. Staden ordnar ett ...

21.11.2017 13:47
Styrgruppen för förändringsprojektet för yrkesutbildningen på andra stadiet i Östra Nyland och Sibbo kommun informerar 21.11.2017 Utvecklandet ...

21.11.2017 13:40
Utkastplanerna för den nya svenskspråkiga Västra enhetsskolan har blivit färdiga och en noggrannare kostnadsberäkning som baserar sig på ...

20.11.2017 12:15
Invigningen av det nya bildningscentrumet i Vårberga firades måndagen den 20 november. Samtidigt offentliggjordes bildningscentrumets nya namn, ...

15.11.2017 8:45
Öppnandet av det nya bildningscentret i Vårberga firas nästa vecka den 20–24 november med öppet hus. Bildningscentrets permanenta aktörer ...

13.11.2017 11:21
Östra Nylands socialjour erbjuder akut kris- och diskussionshjälp på grund av våldsdådet i Borgå. Krishjälp erbjuds per telefon på numren 040 517 ...

8.11.2017 13:25
Man har upptäckt flera läckor i yttertaket i byggnaden där Albert Edelfeltin koulus smågrupper verkar (f.d. Tullportens skola) och reparareringen ...