• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
6.2.2018 14:16
Övertidsförbudet och förbudet att byta arbetsskiften som SuPer, Tehy, Jyty, FOSU och JHL utfärdade som en stridsåtgärd kan påverka Borgå stads ...

6.2.2018 8:41
Borgå ungdomstjänster ordnar Room Escape-äventyrsspel för familjer och ungdomar under sportlovet (vecka 8) i Vårberga ungdomslokal Nuokka.

29.1.2018 10:34
Städningen i Hindhår bildningscentrum effektiveras och ventilationen mäts för att förbättra inomhusluften. Gymnastiksalsbyggnadens fortsatta ...

25.1.2018 13:32
I Gammelbacka skolas lokaler har man under hösten vidtagit åtgärder som syftar till att förbättra inomhusluften. På sportlovsveckan utförs det en ...

25.1.2018 9:03
Tolkis eftermiddagsklubb flyttar till matsalen i Tolkis skolas tillfälliga lokaler.

18.1.2018 16:09
Vad skulle få pojkar intresserade av att lära sig och att förbinda sig till skolgång? Och vad borde man göra i Borgå för att vi skulle placera ...

15.1.2018 8:45
Navigatorn, dvs. servicestället för unga blir senast nu på våren bekant för alla Borgåelever i åk 9. Besöken började i december 2017 och de sista ...

4.1.2018 8:51
Skolan går över till den digitala tiden. Hur kommer de nya inlärningssätten och digitaliseringen att förändra undervisningen och skolornas ...

3.1.2018 13:13
Rapporten från den fukt- och inneluftstekniska konditionsundersökning som gjorts i Gammelbacka skolas huvudbyggnad under hösten 2017 är klar. ...

21.12.2017 14:23
Arbetena med att putsa och justera ventilationssystemet i Keskuskoulu börjar under jullovet, och isoleringen i övre bjälklaget tas bort under ...