• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
30.5.2018 11:39
Avlägsnandet av organiska isoleringar i Keskuskoulus övre bjälklag inleds när sommarlovet börjar. Reparationer av lokala skador som upptäcktes i ...

24.5.2018 15:06
Stadsstyrelsen behandlar måndagen den 28 maj frågan om godkännande av entreprenadanbuden om byggnadsprojektet Tolkis nya skola. Enligt anbuden ...

17.5.2018 9:46
Reparationerna för att förbättra inomhusluften i Linnajoen koulu har framskridit planenligt under våren. Till hösten kommer mera tillfälliga ...

7.5.2018 11:50
Byggandet av Grännäs skola framskrider enligt tidtabellen och renoveringen av den äldsta skolbyggnaden börjar i juni.

2.5.2018 14:46
Upphandlingstiden för renoveringsarbetet vid Kvarnbackens skola gick ut den 28 april 2018 och inga anbud kom in inom utsatt tid.

26.4.2018 8:41
Byggandet av nya Strömborgska skolan i Näse inleds i maj. Den nya svenskspråkiga enhetsskolan byggs på platsen där Näse skola stod tidigare och ...

25.4.2018 9:45
En fukt- och inomhusluftteknisk undersökning i Pääskytien koulu har blivit färdig. Rapporten visar det finns reparationsbehov i bland annat ...

10.4.2018 12:03
Kevätkummun koulus ekogärningsjippo i Borgå har fått ett pris i tävlingen inom cirkulär ekonomi i kommunerna. Priset beviljades i en tävling, som ...

5.4.2018 10:56
Utöver renoveringen av Kvarnbackens skolas bottenvåning omfattar projektplanen också tätningsreparationer i de två övre våningarna, delar av ...

22.3.2018 13:48
Planeringen av rivningsarbetena och arbetena för att förbättra inomhusluften i Hindhår bildningscentrum framskrider, och arbetena börjar på ...