• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
15.9.2021 10:01
I Borgå har startats ett pilotprojekt med en konsttutor. Magister i danskonst, pedagogie magister och musiker Panu Varstala har kommit med en idé ...

15.9.2021 8:35
Praxis gällande mobbning och säkerhet i skolorna och småbarnspedagogiken i Borgå utreds med en omfattande personalenkät samt auditering i tre ...

13.9.2021 12:45
I början av året inleddes skapandet av en prognosmodell för servicenätet inom bildningssektorn, och nu har arbetet framskridit så långt att man i ...

10.9.2021 10:01
Studerande som studerar till sitt första yrke vid en yrkesläroanstalt, högskola eller yrkeshögskola har möjlighet att söka ett stipendium ur ...

1.9.2021 12:23
I början av hösten har en del av eleverna som får skolskjuts vid Jokilaakson koulu haft längre dagliga väntetider än normalt. Detta åtgärdas ...

30.8.2021 9:14
Också detta läsår erbjuder skolorna i Borgå klubbverksamhet, som finansieras av Utbildningsstyrelsen, i samband med skoldagen. Dessutom deltar 14 ...

24.8.2021 15:57
Skolskjutsarna i Jokilaakson koulu har väckt debatt eftersom en del av eleverna nu väntar på skolskjuts cirka en timme från det att skoldagen är ...

6.8.2021 13:35
Skolåret börjar i Borgå onsdagen den 11 augusti.

11.6.2021 10:32
De enkäter som genomfördes på våren av tjänsterna inom småbarnspedagogik och utbildningstjänsterna visade att vårdnadshavarna i regel är nöjda ...

2.6.2021 11:05
Borgå stad har fått ett understöd på cirka 100 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet, vilket används för att utvidga försöket med ...