• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.1.2022 13:55
Borgå stads bildningssektorns coronaanvisningar har uppdaterats. Ändringarna träder i kraft omedelbart och ersätter anvisningarna som skickades ...

13.1.2022 13:19
Anmälningarna till förskoleundervisning och grundskolan för hösten 2022 har påbörjats.

12.1.2022 15:45
På grund av interna personalförflyttningar inom social- och hälsovården behöver icke-brådskande tider i tandvården och i barn- och ...

10.1.2022 13:54
Borgå stads ledningsgrupp sammanträdde måndagen den 10 januari för att diskutera coronaläget. Coronaläget i Borgå är fortfarande dåligt. I Borgå ...

23.12.2021 12:13
Borgå stad inleder coronavirusvaccineringar av friska barn i åldern 5–11 år i början av året, genast efter skolornas jullov. Statsrådet godkände ...

17.12.2021 12:32
Adressen till Wilma, som används för samarbete och kommunikation mellan skola och hemmet, ändras vid årsskiftet.

9.12.2021 14:41
Ett textilkonstverk som är skapat på bildkonst- och slöjdlektionerna i Pääskytien koulu är färdigt!  Alla elever från skolan har deltagit i det ...

18.11.2021 19:59
Övriga ärenden beslöt nämnden enhälligt enligt föredragningslistan.

4.11.2021 12:40
I Borgå fastställs varje barns närskola med hjälp av områden som avgränsats på en karta, dvs. elevupptagningsområden. Varje skola har ett eget ...

4.11.2021 9:57
Skolornas Wilma -tjänst fungerar normalt igen.