• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
12.2.2020 9:04
I Estbacka daghem görs en fukt- och inneluftteknisk konditionsutredning. Daghemmet byggdes i tre etapper åren 1991, 2001 och 2015.

29.1.2020 8:43
Borgås stads tjänster inom småbarnspedagogik söker som bäst arbetstagare och förmän till stadens daghem, ansökningstiden går ut 17.2.2020.

28.1.2020 11:32
Det görs ytterligare undersökningar vid Hindhår bildningscentrum för att undersöka inomhusluften i förskolans lokaler. Arbetsgruppen för ...

21.1.2020 12:57
Förskoleundervisningen för barn födda år 2014 börjar hösten 2020. Anmälan till förskolan sker via den elektroniska kundtjänsten för tjänster inom ...

17.1.2020 10:33
Antingen måste verksamhetsförutsättningarna för Epoon koulu förstärkas eller så måste verksamheten ...

16.1.2020 11:45
Kvaliteten på småbarnspedagogiken i Borgå utvärderas under våren i tretton av stadens daghem och tre privata daghem. Resultaten av utvärderingen ...

14.1.2020 8:27
Från och med februari ordnas igen roliga och fascinerande barnevenemang i Konsthallen i Borgå, då evenemangsserien ”För världens viktigaste ...

18.12.2019 8:34
Borgå stad får från början av 2020 löneuppgifterna direkt från inkomstregistret för fastställande av vissa klientavgifter. Löneuppgifter ur ...

5.11.2019 8:07
Borgå stadsbibliotek har kört igång projektet Läsrörelse i familjerna. Syftet med projektet är att främja läsning i barnfamiljer, skapa en ...

11.10.2019 12:52
Korrigering 15.10.2019: Den svenska översättningen har korrigerats så att den motsvarar den finska texten. De korrigerade meningarna är märkta ...