• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
16.9.2020 11:12
Direktiv om barnet (0–12 år) insjuknar i luftvägsinfektion Detta uppdaterade direktiv berör barn (0–12 år) i ...

5.8.2020 11:13
I augusti återvänder barnen småningom till småbarnspedagogiken efter sommarlovet och verksamheten börjar enligt planen för småbarnspedagogik. I ...

2.6.2020 10:48
Anvisningarna för klientavgifter inom småbarnspedagogik har uppdaterats. Den högsta avgiften sjunker med en euro, inkomstgränserna stiger och nya ...

1.6.2020 8:44
Barnfamiljer och daghemsgrupper kan via en video följa med vardagen på 1800-talet, då Fredrika Runeberg och familjens piga Mari gör hemsysslor, ...

26.5.2020 10:25
Småbarnspedagogikens kvalitet utvärderades i Borgå i början av året. Observationerna gav som resultat att den starka sidan i småbarnspedagogiken ...

15.5.2020 15:25
En anställd i Borgå stads familjedagvård har konstaterats ha coronavirussmitta. Hälsovårdsmyndigheterna följer den smittades mående och den ...

8.5.2020 9:21
Man har börjat lätta på de restriktioner som införts under undantagsförhållandena, vilket påverkar också småbarnspedagogiken från den 14 maj och ...

30.4.2020 13:32
Enligt regeringens beslut återvänder grundskoleeleverna till närundervisningen och också barn under skolåldern kan återvända till ...

24.4.2020 14:13
I Borgå har antalet barn som har deltagit i småbarnspedagogiken varit 10-15 procent av det normala fram till mitten av april. Efter det har ...

22.4.2020 10:28
I den äldsta sdelen av Estbacka daghem finns skador som måste grundligt renoveras, och dessutom finns det problem med golvbeläggningarna i den ...