• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
15.8.2021 15:53
Coronavirussmitta har konstaterats i Linnajoen koulu i Borgå. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. Sammanlagt 22 personer har ...

13.8.2021 16:00
Coronaläget har försämrats ytterligare i Borgå under den pågående veckan. Incidenstalet har stigit redan till 200 och massexponeringar har skett ...

12.8.2021 14:17
Alla vaccinationstider avsedda för 12–15 åringar har bokats.

11.8.2021 14:52
Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Tallberga daghem onsdagen 11.8. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. 

10.8.2021 13:25
Två fall av coronavirussmitta har konstaterats i Tallberga daghem. De smittade är i hemvård och har försatts i isolering.


9.8.2021 14:55
Coronavaccinationerna av friska 12–15-åringar börjar i Borgå torsdagen den 12 augusti.

9.8.2021 12:01
Ett av sensommarens återkommande irritationsmoment är surrande getingar.

8.8.2021 18:36
Coronavirusexponering har möjligtvis ägt rum i Borgå simhall 4–6.8.2021. Personer som har vistats i simhallen under ovannämnda tidpunkter ...

5.8.2021 15:00
I enheten för effektiverat serviceboende VetreaElo Albert i Borgå har det hos en anställd konstaterats coronavirussmitta.


5.8.2021 12:22
En massexponering för coronaviruset har skett på Borgålaget Butchers Ladies hemmamatch lördagen den 31 juli. Endast i Borgålaget och dess ...