• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
27.6.2017 10:25
Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters insamlingsbåt Otto startar sin 10 års jubileumsturné från Sibbo måndag 3.7.

13.6.2017 12:35
Borgå har redan flera år arbetat med alla krafter för att Borgåborna kunde bo allt renare och att deras koldioxidavtryck vore så litet som ...

13.6.2017 12:26
Borgå stad är den första staden i Finland som börjar använda den förnybara dieseln Neste MY som tillverkas till 100 % av avfall och rester i hela ...

7.6.2017 11:36
I och med sommargästerna i västra och östra Nyland ökar även antalet kunder hos avfallshanteringen under semesterperioden.

7.6.2017 10:34
Ett planteringsevenemang som är öppet för alla ordnas i parken i Hornhattula fredagen den 16 juni. Då planterar man hundra ekplantor i parken. ...

26.5.2017 8:45
I yttre skärgården som ägs av Borgå stad ska friluftare från början av juni börja följa principen om skräpfritt friluftsliv.

24.5.2017 13:26
Fältarbeten för en naturutredning och kulturmiljöutredning inleds i Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag. Fältarbetena börjar i maj och slutar i ...

10.5.2017 10:00
Denna vår bekantar man sig med nationalstadsparken i Borgå ur konstnärernas perspektiv. Parken fyller sju år och temat för märkesdagen är konst ...

5.5.2017 13:49
Våren är här och det finns mycket att städa också i Borgå. För att förbättra trivseln i omgivningen ordnar staden igen en städkampanj och delar ...

25.4.2017 13:41
Jubileumsåret Finland 100 förskönar Borgås stadsbild med flera trädplanteringar som också i framtiden påminner om märkesåret. Staden deltar i den ...