• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
15.1.2018 8:18
Borgå stad ska muddra Borgå å tillsammans med Trafikverket nästa höst. Muddring behövs eftersom farleden inte är tillräckligt djup för större ...

28.12.2017 12:48
Rosk'n Roll avfallshanteringstjänstens avfallsstationer får nya öppettider i början av år 2018. Syftet med ändringen är att förenhetliga ...

20.12.2017 9:59
Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster påminner om att man klarar av den växande avfallsmängden under julen genom att förbereda sig. ...

28.11.2017 9:34
Rosk'n Roll avfallshanteringstjänsters väggkalender delas ut med posten till alla hushåll inom Rosk'n Rolls verksamhetsområde i slutet av vecka ...

21.11.2017 8:41
Tio finländska kommuner, nämligen Borgå, Ijo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Riihimäki, Rovaniemi, Åbo och Vanda, har idag förbundit ...

7.9.2017 15:06
På hösten finns mycket överblivet avfall från växtsäsongen i trädgården. Grenar som klippts av träd och buskar kan flisas, krattavfall kan ...

5.7.2017 8:41
Förbättringen av Alexandersgatans norra gång- och cykelväg inleds vecka 28. Från och med början av Juli görs, enligt gatuplanen, fällningar av ...

3.7.2017 10:37
Borgå vatten har offentliggjort ett förslag till ändring av verksamhetsområde för vattentjänster. Stadsstyrelsen beslöt begära ett utlåtande om ...

27.6.2017 10:25
Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters insamlingsbåt Otto startar sin 10 års jubileumsturné från Sibbo måndag 3.7.

13.6.2017 12:35
Borgå har redan flera år arbetat med alla krafter för att Borgåborna kunde bo allt renare och att deras koldioxidavtryck vore så litet som ...