• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
25.8.2021 15:00
Coronavaccinationerna pågår i Konstfabriken fram till den 3 september. Man kan på förhand boka en tid till vaccinationer eller komma utan ...

21.8.2021 13:48
Tre coronavirussmittor har konstaterats i Peipon Koulu. De smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I Peipon koulu har ungefär 50 ...

20.8.2021 11:32
Coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfelts skola. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I Albert Edelfelts skola ...

18.8.2021 14:59
Enligt Nylands regionala coronakoordinationsgrupp har Borgå på nytt övergått till coronavirusepidemins spridningsfas. Staden gör tills vidare ...

18.8.2021 10:34
Det finns rikligt med tider till coronavaccinationer i Borgå för alla över 12 år. Tider finns både för den första vaccindosen och för att ...

17.8.2021 10:36
På följande platser i Borgå kan man ha exponerats för coronaviruset:


16.8.2021 11:03
Finlands miljöcentral offentliggjorde idag en på förhandsuppgifter baserad kalkyl av finländska kommuners klimatutsläpp år 2020.

15.8.2021 17:51
Coronavirusexponering har möjligtvis ägt rum på i restaurangen Porvoon Paahtimo i Borgå den 11.8 och den 12.8.

15.8.2021 15:53
Coronavirussmitta har konstaterats i Linnajoen koulu i Borgå. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. Sammanlagt 22 personer har ...

13.8.2021 16:00
Coronaläget har försämrats ytterligare i Borgå under den pågående veckan. Incidenstalet har stigit redan till 200 och massexponeringar har skett ...