• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
4.5.2021 14:46
I Borgå ges coronavaccinationer till friska personer födda åren 1972–1976, dvs. 45–-49-åriga, från och med fredagen den 7 maj.

30.4.2021 20:42
Ett andra fall av coronavirussmitta har konstaterats i Eestinmäen päiväkoti. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

30.4.2021 15:11
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Eestinmäen päiväkoti. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

29.4.2021 15:37
Coronavaccinationstider för personer i åldern 16–17 år som på grund av sjukdom hör till riskgrupp 2 öppnas i det elektroniska ...

29.4.2021 15:23
Borgå stads ledningsgrupp beslutade vid sitt möte torsdag 29.4 om avvecklingen av restriktioner som gäller stadens lokaler.

28.4.2021 15:20
Personer som i år fyller 65 och äldre får från början av maj välja ett annat vaccin i stället för Astra Zeneca.

27.4.2021 15:06
Borgå stads ledningsgrupp sammanträdde tisdagen den 27 april för att diskutera coronaläget och en stegvis lindring av de gällande ...

26.4.2021 13:00
Rosk’n Rolls insamlingsbilar Otto och Romulus genomför inte sin traditionella vårturné.

26.4.2021 9:14
Elever i årskurs 7–9, elever i årskurs 6 och de elever i årskurs 5 som går i sammansatta klasser 5–6 får den här veckan fyra munskydd av tyg som ...

22.4.2021 15:44
Borgånejdens musikinstituts elever i grundundervisningens (som kommit in via inträdesprov) som är födda 2007 eller tidigare återgår till ...